Herstel functioneren van ongevoelige receptoren

Receptoren

In de systeembenadering van gezondheid en ziekte spelen de regelsystemen van het lichaam een cruciale rol. Hieronder verstaan we

  • de hersenen,
  • het neuro-hormonale systeem (autonome zenuwstelsel en hormoonklieren),
  • het immuunsysteem en
  • het darmstelsel met het microbioom (micro-organismen in de darmen).

Binnen deze regelsystemen functioneren ook allerlei zogenaamde signaalstoffen, waarvan de hormonen en de neurotransmitters het meest bekend zijn. Deze signaalstoffen werken als regel doordat ze hechten aan specifieke receptoren op de cellen. Cellen die bepaalde receptoren niet hebben zijn daardoor ook niet ontvankelijk voor de werking van een bepaalde signaalstof en vice versa.
Voor het effect wat een bepaalde signaalstof heeft is naast het aantal receptoren vooral ook de gevoeligheid van de receptoren cruciaal. Een praktisch voorbeeld is de situatie bij Diabetes mellitus type 2 (DMII). De regulatie van glucose in het lichaam wordt m.n. geregeld door het alvleesklier-hormoon Insuline. Insuline hecht aan insuline-receptoren en zo kan de glucose de cel in, waar het gebruikt wordt voor de energiehuishouding van de cel. In geval van DMII zijn de insuline-receptoren verminderd gevoelig voor insuline. We spreken in dat geval van insulineresistentie. De glucose kan daardoor niet goed de cel in en de bloedwaarden van glucose stijgen daardoor. Daarom wordt het ook wel ‘suikerziekte’ genoemd wat eigenlijk een onjuiste benaming is, want het is een insuline-receptor ziekte.
Resistentie van receptoren is zeker niet voorbehouden voor de insuline-receptoren maar alle receptoren in het lichaam kunnen door uiteenlopende omstandigheden aan gevoeligheid verliezen. Genoeg of zelfs teveel van het hormoon hoeft daarom niets te zeggen over het effect van het hormoon. Een vrouw kan normale oestrogeen en progesteron waarden in het bloed hebben en toch alle verschijnselen van een oestrogeen dominantie, bijvoorbeeld als de progesteron receptoren verminderd gevoelig zijn.

Epigenetica – Metabolic Imprinting

Onderzoek naar receptoren is veelvuldig onderzocht binnen het vakgebied van de epigenetica. De epigenetica bestudeert al die processen de de ontwikkeling van het organisme beïnvloeden, niet tot het DNA behoren en toch doorgegeven kunnen worden in de generaties. Verstoorde receptor gevoeligheid behoort daar ook toe.
Zo is de stofwisseling van een zwangere vrouw op epigenetisch niveau van invloed op de stofwisseling van het kind. Zo blijken kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap een veel stress zijn blootgesteld, later zelf een verhoogde stressgevoeligheid te hebben. Professor Csaba en zijn onderzoeksgroep hebben voor dit verschijnsel in 1980 de term “metabolic imprinting” ontwikkeld. Voor het generatie overschrijdend effect hebben ze de term “transgenerational imprinting” gelanceerd. Onder ‘imprinting’ wordt het proces van verstoorde receptor gevoeligheid verstaan.

In z’n algemeenheid leidt overstimulatie van de receptoren tot afname van gevoeligheid. Insuline resistentie ontstaat door een daaraan voorafgaande overproductie van insuline (hyperinsulinisme). Deze overstimulatie kan ontstaan door te hoge concentraties van de natuurlijke signaalstof maar ook door chemische stoffen van buiten het lichaam die de eigenschap hebben aan dezelfde receptoren te hechten.

Perinatale periode

Volgens het werk van Csaba e.a. is de perinatale periode (periode tussen conceptie, geboorte en grofweg eerste levensjaar) de meest ontvankelijk periode voor dit proces van imprinting. De gevolgen zijn niet zelden levenslang en, zoals eerder vermeld, kan de verstoorde gevoeligheid in veel gevallen ook in de generaties doorgegeven worden. Ook later in het leven kan het proces van imprinting optreden maar vooral bij snel delende cellen en het centrale zenuwstelsel.

Voorbeelden:

Enkele voorbeelden van veel voorkomende vormen van imprinting zijn:
1. Het gebruik van synthetisch oxytocine om de geboorte op te wekken zal in veel gevallen de oxytocine-receptoren van de pasgeboren baby levenslang op een verlaagde gevoeligheid zetten waardoor er nooit meer een normale reactie op de eigen (natuurlijke) oxytocine productie mogelijk is. Voor wie de moeite neem het lezenswaardige boek van de Oxytocine-specialist Dr. Kirsten Uvnäs Moberg te lezen (“De oxytocine factor – benut het hormoon van onthaasting, genezing en verbondenheid”) zal snel duidelijk worden hoe dramatisch dit is.
2. Het gebruik van hormonale anticonceptiva door vrouwen zal in zeer veel gevallen er toe leiden dat de receptor-gevoeligheid van de vrouwelijke hormonen verstoord raakt.
3. Veel reguliere medicijnen en vaccinaties (lichaamsvreemde chemische verbindingen) danken hun werking aan het feit dat ze aanhechtten aan specifieke receptoren. Hierdoor kan gemakkelijk een verstoorde receptor gevoeligheid ontstaan die zich niet herstelt als met de inname van de medicijnen en gestopt wordt. Ook vaccinaties staan bekend om de grote schade die ze aanrichten in het lichaam, met name op het vlak van het neuro-hormonale systeem.
4. Virussen. Deze infecties staan bekend om de sporen die men nalaat in het lichaam. Denk aan de ziekte van Pfeiffer of Herpes.

Hypothese 1:

Al meer dan 100 jaar bestaan er grote aantallen goed gedocumenteerde observaties dat mensen na een doorgemaakte bacteriële of virale infectie, ondanks dat de infectie overwonnen is, met een reeks restverschijnselen blijven zitten. Een heel veel voorkomend voorbeeld in dit verband is het Epstein Barr virus (EBV), een vertegenwoordiger uit de groep van de herpes-virussen en o.a. verantwoordelijk voor de welbekende ziekte van Pfeiffer. Een hoog percentage mensen die ooit Pfeiffer hebben gehad melden decennia later nog een verlaagd energie niveau. Microbiologisch en immunologisch is dit niet te verklaren.
Onze hypothese, na succesvolle behandeling van talloze mensen, is dat als gevolg van de EBV infectie, een niet nader bekend aantal receptoren aan gevoeligheid zijn verstoord door de infectie. De infectie is overwonnen maar de verstoorde receptoren herstellen zich niet.

Hypothese 2:

Honderden succesvolle behandelingen hebben ons geleid naar een tweede hypothese. Wanneer een isopatische bereiding wordt gemaakt de substantie die verantwoordelijk wordt geacht voor de ontstane problemen dan, zou is onze hypothese, is toediening van de kuur (bestaande uit 4 verschillende sterktes) volgens een beproefd protocol in staat om de receptoren in het gevoeligheid te resetten.
De meest krachtige onderbouwing voor deze hypothese blijkt uit de succesvolle en vaak zeer snelle behandeling van talloze baby’s in binnen- en buitenland die geboren zijn met behulp van weeënopwekkers (synthetisch oxytocine). Het voordeel van deze populatie is dat de factor suggestie volledig kan worden uitgesloten. Veel baby’s die zo geboren worden vertonen tal van verschijnselen als: veel huilen, hoge spierspanning, niet willen slapen maar alleen bij de moeder, prikkel gevoelig, etc, etc. Genoemde isopatische behandeling leidt niet zelden binnen enkele dagen tot enkele weken tot een volledige ommezwaai in het functioneren. 

Oplossing:

De oplossing die wij bieden wordt “Receptor herstel met isopathie” genoemd. We leveren de isopatische bereiding van substanties die verantwoordelijk worden geacht voor (een deel van) de klachten. Deze stoffen worden op naam door een officiële apotheek bereid en verzonden. De inhoudelijke beantwoording van vragen of waar nodig, begeleiding van de procedure gebeurt door specialisten van Biocoherence.

Het protocol dat wordt gevolgd heeft een tweeledige functie, zowel diagnose als therapie. Reageert iemand niet op de reeks dan betekent dit dat  de klachten niet veroorzaakt zijn door een epigenetische ontregeling als gevolg van het medicijn of de doorgemaakte infectie. In geval van een reactie van het lichaam op het protocol kan door herhaling van het protocol de gevoeligheid van de receptoren gereset worden.
Zo werkt het ook in geval van een doorgemaakte EBV infectie. Door de inzet van een isopatische bereiding van het EBV virus kan vastgesteld worden of de klachten (of een deel daarvan) door de EBV infectie veroorzaakt zijn en vervolgens kunnen de gevolgen hersteld worden.

Wij leveren de volgende oplossing voor:

Oxytocine verstoring
Neurotransmitter onbalans
Lyme
EBV / Pfeiffer
Vaccinatieschade
Anticonceptiva

Stuur ons een email met uw klacht en de gewenste behandeling.
We adviseren u dan welk type kuur u dient te bestellen in onze webshop.