Analyse op cel-niveau, niet in bloed

Bloedonderzoek en urineonderzoek tonen belangrijke informatie over belangrijke biochemische waarden van een persoon, maar hierbij worden alleen vloeistoffen goed onderzocht. Echter, een overgroot deel van de biochemische processen en daarbij behorende functies vinden diep in de cellen plaats. We kunnen echter niet zomaar altijd monsters nemen uit verschillende organen van een persoon om te onderzoek wat er zich precies afspeelt in de cellen. Gelukkig bevat hoofdhaar cellen die ons vrij eenvoudig ter beschikking staan. Door intensief onderzoek en het vergelijken van grote hoeveelheden data, is men er in geslaagd om de relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid mineralen in het haar en ander lichaamsweefsel. Een analyse van de mineraalhoeveelheid in haar is dan een goede “blauwdruk” van de mineraalhoeveelheid in het lichaam. Omdat deze mineralen cruciaal zijn in het goed laten functioneren van enzymen, hormonen en andere biochemische systemen in het dagelijkse leven, is het mogelijk om deze blauwdruk te begrijpen, en te onderzoeken waar bepaalde waarden afwijken van de normale waarden.

Diagnose voor vroege imbalans

Een ander voordeel van de analyse van haar is dat het goed kan worden gebruikt door een gezondheidsspecialist om te bepalen wanneer bepaalde metabole afwijkingen optreden voordat bepaalde ziekten en symptomen zich openbaren. Uiteindelijk zal een mineraal disbalans uiteindelijk zichtbaar zijn in bloedserum, maar dat duurt lang, en wordt pas zichtbaar als de persoon uiteindelijk al symptomen heeft. Een mineraalanalyse uit weefsel zoals hoofdhaar geeft ons de mogelijkheid om aan te tonen dat deze disbalans al aanwezig is voordat deze zich begint te uiten in verstoringen op symptomatisch niveau. Door een tijdige analyse kan deze disbalans worden gecorrigeerd met een nutritionele therapie (voedingsadvies en voedingssupplementen), zelfs al voordat een persoon de ziekte echt ontwikkelt.

We rapporteren andere waarden dan andere haaranalyse rapporten.

Mineraal niveaus en verhoudingen worden voor ieder individu bepaald ten opzichte van een ‘ideale’ gezondheidsstandaard, en niet ten opzichte van een ‘gemiddelde’ standaard zoals door andere laboratoria wordt gedaan. Dit levert een meer gevoelige en betekenisvol resultaat op voor cliënten die een optimale gezondheid nastreven.
We werken met een precieze mineraalhoeveelheid en verhoudingen in plaats van een globale beschrijving zoals de meeste andere professionele bedrijven doen. Hierdoor meten we zelfs een heel kleine afwijking van de ‘ideale’ situatie die verantwoordelijk is voor bepaalde disbalans, en die vaak door andere laboratoria niet wordt gezien.