Controle over de balans tussen stress en herstel

De HRV Lifestyle Analyse is een unieke manier voor het dagelijks meten van stress en herstel. De stress- en herstelrapporten laten bijvoorbeeld zien of een persoon voldoende herstelt gedurende een periode van 24 uur, en of de voeding en drank die is geconsumeerd gedurende de dag, voldoende is om gedurende de slaap goed te herstellen.

lifestyle assessment

Voorbeeld. Een normale werkdag wordt in de regel gekenmerkt door een reeks aan activiteiten. Hiervoor staan we in de stress- of actieve modus. Het lichaam verbruikt energie en reserves om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Zeg maar, de kostenkant van de balans. Daar moet voldoende en hoogwaardig herstel tegenover staan. Hiervoor zijn voldoende slaap, ontspanningsmomenten en korte pauzes van groot belang. De meeste mensen zijn doorgaans goed in staat om de stress factoren in hun dagelijks leven aan te wijzen. Zelden is iemand echter in staat om correct te beoordelen of er voldoende herstel tegenover staat. En uiteindelijk gaat het niet op de totale stressdruk, maar om de vraag of er voldoende herstel tegenover staat.

Het centrale doel van de HRV Lifestyle Analyse is het in kaart brengen van de verhouding tussen activiteiten (stress) en herstel in het leven van alle dag, om zo serieuze overbelasting en uitputting te kunnen voorkomen. Door een vergelijk te maken tussen werktijd, vrije tijd en slaap kan een goed beeld verkregen worden van de balans tussen stress en herstel. Ook wordt zo inzicht verschaft in welke activiteiten een negatieve invloed op het herstel hebben waardoor er gericht gestuurd kan worden op gedrag en lifestyle.

Uw toegevoegde waarde:

  • Ondersteuning bij coping op het werk en persoonlijke welzijn
  • Verlaging van kosten door verminderd ziekteverzuim
  • Een middel om de cliënt te begeleiden in het nemen van beslissingen rondom gedrag en levensstijl
  • Een middel om informatie te verzamelen en hierbij medische beslissingen te ondersteunen.