Vitamine B12 tekort?

Vitaminen zijn essentiële voedingsstoffen, noodzakelijk voor het goed functioneren van ons lichaam. Ze zijn onder te verdelen in de vetoplosbare vitaminen A, D, E en K, en de wateroplosbare vitamine C en alle B-vitaminen.

Vitamine B12 is uitzonderlijk in dit rijtje omdat het net als de andere B-vitaminen wateroplosbaar is, maar net als de vetoplosbare vitaminen wel een voorraad heeft in het lichaam. Die voorraad is voldoende voor minimaal 3 jaar tot soms wel 10 jaar. Als die voorraad op raakt, gaat de bloedwaarde dalen en ontstaat het tekort. Een vitamine B12-tekort ontstaat dus niet van de één op de andere dag, en is ook niet in korte tijd weer even opgelost.

Vitamine B12 staat ook bekend als cobalamine. In het centrum van vitamine B12 zit een metaal: kobalt, vandaar de naam cobalamine. De natuurlijke vormen van vitamine B12 die voorkomen in onze voeding zijn: methyl-, hydroxy- en adenosylcobalamine.

Vitamine B12 wordt gemaakt door micro-organismen. De mens kan wel vitamine B12 aanmaken door de micro-organismen in de darm, maar dit gebeurt in een deel van de darmen waar het niet meer kan worden opgenomen. We zijn dus afhankelijk van vitamine B12 in onze voeding. Vitamine B12 zit in alleen vlees, vis, eieren en zuivel. Mensen die dus geen dierlijke producten eten, lopen het risico op een vitamine B12-tekort.

Systemen die door een B12-tekort worden beïnvloed:

  • Zenuwstelsel
  • Hematologisch systeem: bloed, beenmerg en bloedstolling
  • Immuunsysteem
  • Hart- en vaatstelsel
  • Maag-darmstelsel
  • Bewegingsstelsel: spieren, pezen en botten
  • Urogenitaal systeem: urinewegen en geslachtsorganen

Er bestaan vele oorzaken voor een tekort aan vitamine B12.
Deze zijn onder te verdelen in 4 categorieën: verminderde inname (geen/te weinig dierlijke producten in de voeding), een gestoorde opname, aangeboren stoornissen in de stofwisseling, en overige oorzaken. Ook is het mogelijk dat er bij één persoon meerdere oorzaken naast elkaar aanwezig zijn. Sommige oorzaken zijn vrij eenvoudig te achterhalen, in andere gevallen kan dat erg moeilijk zijn. Een aantal oorzaken kunnen worden weggenomen, waardoor de opname van vitamine B12 zich kan herstellen. De meeste oorzaken zijn echter niet weg te nemen, waardoor blijvende behandeling noodzakelijk is.

Biocoherence Nederland biedt consumenten een doeltreffende vragenlijst om te bepalen of er sprake is van Vitamine B12 tekort. De uitslag kan worden gebruikt om te bepalen om een Vitamine B12 bepaling in het bloed te laten uitvoeren.