Vragenlijst neurotransmitters

Instructie: Beantwoord elke vraag door ja of nee te kiezen. Schrijf op de daarvoor bestemde plekken het aantal keer dat je JA hebt ingevuld.

De vragenlijst bestaat uit 2 delen. Beantwoord de vragen in deel 1 zoals je je meestal voelt. Als je bijvoorbeeld een keer een nacht slecht geslapen hebt en je moe voelt die dag maar dat niet regel is, beantwoord dan de vraag gebaseerd op hoe je je normaliter voelt.

Het tweede deel van de vragenlijst zal vaststellen of je een tekort hebt in één van de vier neurotransmitters, inclusief degene die bij jou dominant is. Veel vragen zullen gerelateerd zijn aan klachten die je zou kunnen ervaren.  Beantwoord de vragen met betrekking tot hoe je je nu voelt. Het maakt niet uit hoe lang je deze symptomen al ervaart of zelfs of je het vandaag pas voor het eerst opmerkt.

LET OP: sommige vragen zijn negatief geformuleerd en veel mensen vinden het dan lastig om de vraag met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Stel je zelf dan de vraag of de stelling ‘waar’ is of ‘onwaar’ in jouw geval. Is de stelling ‘waar’ dan geef je ‘ja’ aan.

Deze vragenlijst wordt alleen door ons in behandeling genomen wanneer deze is besteld in de webshop.

Page Break

Neurotransmitter vragenlijst

Als u ja invult worden de vragen en resultaten gedeeld met uw arts / coach / therapeut / dokter

Pagina 2 van 9

Vaststellen van de dominantie deel 1

Pagina 3 van 9

Vaststellen van de dominantie deel 2

Pagina 4 van 9

Vaststellen van de dominantie deel 3

Pagina 5 van 9

Vaststellen van de dominantie deel 4

Pagina 6 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie deel 1B

Pagina 7 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie deel 2B

Pagina 8 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie deel 3B

Pagina 9 van 9

Nader bepalen van uw deficiëntie deel 4B

Ik heb de privacy voorwaarden gelezen en geef Biocoherence toestemming tot het verwerken van mijn gegevens.