Insuline Resistentie combi Analyse

Een gecombineerde bepaling van insuline en glucose in bloed voor
het bepalen van de HOMA 2 index

Insuline Resistentie combi Analyse

De gecombineerde bepaling van insuline en glucose in het bloed geven de mogelijkheid om de zgn. HOMA-index te kunnen bepalen; een indicator voor de mate van Insuline Resistentie. Het is vaak lastig deze bepaling via de huisartsen te laten uitvoeren, omdat ze hieraan niet graag aan meewerken.

ALLEEN HET METEN VAN GLUCOSE IN BLOED IS NIET VOLDOENDE

Insulineresistentie vroeg opsporen

De opmars van diabetes mellitus type 2 (DM2) neemt wereldwijd sterk toe en dat geldt ook voor Nederland. Bij een ongewijzigd beleid zal naar schatting het aantal mensen waarbij diabetes mellitus wordt gediagnosticeerd stijgen van 740.000 in 2007 tot 1,3 miljoen in 2025. Het ontstaan van DM2 kan echter vertraagd of zelfs voorkomen worden door leefstijl begeleiding bij mensen met een hoog risico op de ziekte. In de Nederlandse ‘Study on Lifestyle Intervention and Impaired Glucose Tolerance Maastricht’ (SLIM) werd bijvoorbeeld een afname in de incidentie van diabetes mellitus gevonden van bijna 60% bij deelnemers die een 3-jarige leefstijl interventie voltooiden.

De standaard benadering binnen de reguliere geneeskunde is fysiologisch niet juist doordat huisartsen zich eenzijdig zich over het algemeen richten op het meten van glucosewaarden in het bloed. Stijging van de insuline productie is echter al 10-20 jaar vóór een stijging van de bloedglucosewaarden waarneembaar. Insuline resistentie is de oorzaak, en een stijging van de bloedglucosewaarden jaren later is het gevolg.

EEN VERHOOGDE CA/MG RATIO EN DE BMI ZIJN DE AANLEIDING VOOR DE ANALYSE

Een analyse die verschillende risico’s aantoont

Een verhoogde Ca/Mg ratio (Lifestyle ratio) en de suikergevoeligheid in de Haar Mineraal Analyse, maar ook uw BMI, zijn voor ons reden om een reeks van bloedwaarden te laten bepalen die de aanwezigheid, omvang en de mate van insuline resistentie en de gevolgen ervan in termen van laaggradige ontsteking en risico op hart- en vaatziekten in kaart brengen. De gecombineerde bepaling van insuline, C-peptide en glucose in het bloed geven de mogelijkheid van het bepalen van de zogennaamde HOMA-index. De HOMA-index is een index die de aanwezigheid en mate van insuline resistentie aangeeft.

Insuline resistentie gaat veelal gepaard met een systemische ontstekingsactiviteit die we ‘low-grade inflammation’ noemen. High-sensitive CRP is een goede parameter om dat vast te stellen.
Antistoffen tegen geoxideerd LDL-cholesterol vormen een belangrijke indicator voor hart- en vaataandoeningen.
Homocysteïne is een belangrijke risicofactor voor insuline resistentie, diabetes, hart-en vaatziekten, kanker, Alzheimer, de gevoeligheid voor heupfracturen en diverse psychiatrische aandoeningen.

De resultaten van de analyse worden weergegeven in goed leesbare overzichten. Dit biedt de therapeut en de cliënt een groot gebruikersgemak.

DOWNLOAD RAPPORT VOORBEELD VAN DE INSULINE RESISTENTIE COMBI ANALYSE

De HOMA-2 index

De HOMA berekening is afgeleid van RIA-insuline en C-peptide in een Britse populatie van 299 en 383 niet-diabetische mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 50 jaar, met behulp van assays voor insuline en C-peptide die op de universiteit van Oxford zijn gebruikt tussen 1996 en 1998. Het computermodel van de universiteit van Oxford wordt gebruikt om de insulinegevoeligheid (% S) en bètacel functie (% B) te bepalen op basis van gepaarde nuchtere plasmaglucose en RIA-insuline, specifieke insuline of C-peptide concentraties over een bereik van 1–2.200 pmol / l voor insuline en 1–25 mmol / l voor glucose.

In geval van een gediagnosticeerde Diabetes type II gebruiken we de HOMA2 berekening met de glucose en de insuline waarde. Bij niet-diabeten gebruiken we glucose en C-peptide.

Een therapeut ontvangt een uitgebreide rapportage en wordt u door ons getraind in de interpretatie.

Een consument ontvangt een begrijpbaar rapport met een video toelichting.

Vraag de Insuline Resistentie combi Analyse eenvoudig aan

De Insuline Resistentie combi Analyse kan worden aangevraagd door therapeuten die wanneer ze bij ons zijn geregistreerd, deze analyse via onze webshop kunnen bestellen. Wij verzorgen het contact met het lab, de cliënt kan via een prik-poli in zijn omgeving bloed laten prikken. De rapportage wordt door ons verzorgd en klaargezet in het platform My Health of separaat beschikbaar gesteld.

De Insuline Resistentie combi analyse kan ook worden aangevraagd door consumenten die actief bezig zijn met hun gezondheid en vitaliteit en niet onder behandeling zijn van een therapeut. De rapportage is in een eenvoudige taal geschreven.