Hersenen en zenuwen

De balans tussen neurotransmitters en neuromodulators is bepalend
voor de gezondheid van het lichaam

Hersenen en zenuwen

De balans in alle neuro-transmitters en neuromodulators is bepalend voor de gezondheid van het lichaam. Dit noemen we hersengezondheid. De hersenen, en het zenuwstelsel, maken onderdeel uit van één van de vijf centrale regelsystemen van het lichaam. Een disbalans in de samenhang van de regelsystemen kan leiden tot gezondheidsklachten. Hieronder gaan we dieper in op hersengezondheid.

BALANS IN NEUROTRANSMITTERS EN NEUROMODULATORS

Hersenen en zenuwen

Hersenen spelen een cruciale rol in de regulatie van processen in het lichaam. Het bepaalt uw

Cognitieve functies – bepalen je vermogen om te denken, te begrijpen, te leren en te herinneren.
Motorische functies – bepalen je vermogen om te bewegen, bewegingen onder controle te hebben, evenwicht te behouden.
Emotionele functies – bepalen je vermogen om emoties te herkennen en hoe je met deze emoties omgaat.
Waarnemende functies – bepalen het vermogen om je omgeving waar te nemen (visueel, temperatuur, druk etc) en hoe je erop reageert.

In de hersenen zorgen zenuwcellen voor de communicatie tussen het lichaam en de hersenen zelf. Iedere keer dat u zich beweegt, de wind op uw gezicht voelt, een stem hoort, een herinnering ophaalt beweegt er informatie langs of tussen neuronen. Het zal dan ook geen verbazing opwekken dat slaap, goede voeding, roken, drank, sport, en uw omgeving de gezondheid beïnvloedt. Dit zijn vaak elementen die tijdens een onderzoek aan de orde komen.

Neurotransmitters zijn stoffen die zorgen voor de communicatie tussen zenuwcellen. Zenuwcellen zitten immers niet aan elkaar vast. Er zit een kleine opening tussen. Een signaal gaat via de ene zenuwcel over op een andere zenuwcel via specifieke molekulen: neurotransmitters en neuromodulators. Enkele van de meest belangrijke zijn: serotonine, noradrenaline, dopamine en acetylcholine en GABA.
Wat minder bekend is dat een groot aantal processen in de hersenen ontregeld zijn omdat het functioneren van zg. neurotransmitters is ontregeld, en de balans tussen deze neurotransmitters en de neuromodulators is verstoord. Er kunnen er bijvoorbeeld te weinig of teveel in de neuronen zijn opgeslagen, de neuronen geven teveel af, de natuurlijke afbraak verloopt niet goed, of andere moleculen bezetten de receptoren van de neurotransmitters. Deze verstoringen kunnen verschillende oorzaken hebben.

STRESS LEIDT BIJ ONVOLDOENDE HERSTEL TOT ZIEKTEN

Stress

Mentale problemen hebben vaak een duidelijke relatie met stressfactoren. Onderzoeken naar depressie geven duidelijk aan dat tweederde van de mensen met depressie óók lijdt aan één of meer van de volgende ziektes: hoge bloeddruk, artritis, hart- en vaatziekten, darmproblemen, lage rugpijn, chronische longproblemen of slaapproblemen. Andere oorzaken kunnen zijn:

Hormonale problemen (verstoorde functie van de schildklier, geslachtshormonen, stress hormonen, insuline)
Verstoorde darmfunctie en darmecologie zoals een verstoord microbioom, parasieten etc. (darm-hersenas).
Junkfood, overconsumptie van suiker, alcohol en koffie.
Allergische reacties op voedsel en voedselgevoeligheden,
Omgevingsfactoren (pesticiden, andere chemicaliën, zware metalen, enz.).
Tekorten aan voedingsstoffen.
Leefstijlfactoren (gebrek aan lichaamsbeweging, te weinig frisse lucht, gebrek aan zonlicht, te weinig water drinken, verstoord slaappatroon, etc.)
Medicijngebruik, infecties die niet goed zijn ervaren.

Binnen de regulatiediagnostiek kunnen we echter meer: Onbalans in bepaalde processen ontstaat vaak omdat de remming van de afbraak van een bepaalde stof niet meer goed werkt. We zoeken deze onbalans, en kunnen deze met bepaalde interventies weer herstellen, omdat we processen die moeten ‘remmen’ weer kunnen reactiveren. Voorbeelden hiervan zijn het herstel van de balans in GABA, Acetylcholine, Serotine, Histamine en Cortisol.

WIJ LEGGEN U GRAAG UIT HOE U EEN VERDIEPENDE DIAGNOSE OPSTELT.

We hebben diverse analysemethoden voor u om zo een nauwkeurig beeld te krijgen van de gezondheid van uw cliënten. Met de vragenlijsten in het MyHealth Platform heeft u extra tools om zo een nog betere en gerichtere diagnose te kunnen stellen. Vraag ons naar de mogelijkheden die bij u en uw praktijk passen.

BEKIJK WELKE ANDERE REGELPROCESSEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ONZE GEESTELIJKE EN FYSIEKE GEZONDHEID