Academy – Verdieping en kennis delen

Blijf uzelf ontwikkelen – leergierigheid loont!

Voor gezondheidsprofessionals en coaches

Wij streven naar een systeemaanpak van complexe ziekten met kwalitatief goede gezondheidsprofessionals. Hiervoor is een goede integrale systeemdiagnose een noodzaak. We helpen in onze academy professionals uniform data te verzamelen tijdens de intake, aanvullende analyses goed te interpreteren en complexe patronen van ontregeling in samenhang te bekijken.

leer denken in patronen van ontregeling en samenhang

Regulatie Diagnose en Biomedische Systeemtherapie

Vanaf september 2024 organiseert Biocoherence de jaargang
Regulatie Diagnostiek en Biomedische Systeemtherapie”.

Deze jaargang is specifiek bedoeld voor ervaren therapeuten met een praktijk en met minimaal een HBO fysiologische vooropleiding. 

VERKRIJG EEN TOTAALBEELD OVER DE GEZONDHEID VAN uw cliënt

Masterclass Haar Mineraal Analyse

De toegevoegde waarde voor de haar mineraal analyse binnen de therapie is dat er een gedetailleerd beeld ontstaat van de fysiologie en de regelsystemen van de patiënt. Deze uitslag is vaak een onderdeel van de intake, is eenduidig en kan naar een behandeling worden vertaald. Op basis hiervan kan de therapeut een effectieve interventie opzetten voor de aanpak en herstel via diverse lichaamsfuncties die ontregeld zijn. Voorbeelden zijn stress balans, ontgiften toxische metalen, immuunfunctie, maag, lever, darm functioneren, koolhydraat intolerantie, HPA-HPT as, bijnieren, alvleesklier, schildklier en stofwisselingssnelheid.  Hiermee wordt een uitstekende basis gelegd voor een samenhangende systeemdiagnostiek en –behandeling.

STRESS EN HERSTEL GEMETEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN ZONDER DAT U MERKT

Masterclass Heart Rate Variability

De HRV Lifestyle Analyse is bij uitstek geschikt voor mensen die kampen met gezondheidsproblemen en willen onderzoeken hoe hun lifestyle hierin een rol speelt. De HRV Lifestyle Analyse brengt de verhouding in kaart tussen activiteit (stress) en herstel in het leven van alle dag, om zo serieuze overbelasting en uitputting te kunnen voorkomen. Door een vergelijk te maken tussen werktijd, vrije tijd en slaap kan een goed beeld verkregen worden van de balans tussen stress en herstel.

Uniek is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen een mentale burnout (het autonome zenuwstelsel werkt niet goed), en een fysiologische burnout (bijnier overactiviteit).