Video opnames webinars

We organiseren regelmatig webinars voor onze relaties. Na aanmelding ontvangt u toegang tot het webinar waarmee u ‘live’ dit evenement vanuit uw eigen stoel kunt bijwonen.

Van bijna alle webinars worden opnamen gemaakt. Deze opnamen plaatsen we op onze website en zijn toegankelijk voor de deelnemers. Was u er niet bij, maar wilt u wel de opname bekijken?? Dat kan. Stuur ons een email met een verzoek en geef aan welk webinar u wilt bekijken.

De kosten voor de webinars van de introductie cursussen HMA en HRV zijn € 40,00 (incl BTW). Als de factuur is voldaan verzorgen we de toegang voor u.

De andere video’s zijn gratis te bezichtigen voor onze professionals. Wilt u deze bekijken, maar ziet u de gewenste video pagina’s hiernaast niet staan? Stuur ons even een email met een verzoek!


HRV introductie

Webinar Introductie HRV Lifestyle analyse

Dat er een innige relatie is tussen lifestyle en vitaliteit behoeft geen toelichting. Dat we die relatie objectief, wetenschappelijk kunnen monitoren is veel minder bekend. HRV (Heart Rate Variability) meting is een prachtige en goed gevalideerde manier om deze relatie voor cliënt en coach/behandelaar inzichtelijk te maken. Het door Firstbeat Finland ontwikkelde systeem is buitengewoon handzaam (de monitor weegt slechts 20 gram). Doordat de cliënt zelf een digitaal logboek bijhoudt van de activiteiten gedurende de meetperiode is een directe relatie te maken tussen gedrag en de reacties van het autonome zenuwstelsel.

Door deze meting maar liefst 72 uur te laten uitvoeren wordt een gedetailleerd beeld verschaft over de relatie gedrag, vitaliteit en gezondheid. Door op 1 vrije dag en 2 werkdagen te meten wordt een evenwichtig vergelijk gemaakt tussen de 3 belangrijkste periodes: werktijd, vrije tijd en slaap.

Een methode die een enorme toegevoegde waarde heeft in uw praktijk. De meting levert heldere informatie over de balans tussen inspanning (overdag) en herstel (’s nachts). Hierdoor kunt u stressfactoren beter herkennen en gerichter adviseren op het vlak van lifestyle. Ervaringen in de CAM praktijk en binnen de wereld van coaching, loopbaanbegeleiding en lifestyle training tonen aan dat gebruik van deze methode een belangrijke stimulans is voor gedragsverandering. Ook is de methode uitstekend geschikt om op termijn de effecten van de gedragsveranderingen objectief te evalueren. Uw opdrachtgever ziet zwart op wit wat het resultaat is.

Deze video informeert u over achtergronden, wetenschappelijke onderbouwing en werkwijze. In de volgende verdiepingsworkshop leert u aan de hand van uitgebreide casuïstiek, de rapportage lezen (oa aan de hand van uw eigen rapportage) en deze toelichten naar uw cliënten.

Duur van de video: 2 uur.

Webinar Introductie Haar Mineralen analyse

Tijdens dit webinar zult u kennis maken met het belang van systeem denken en de rol van de Haarmineralen analyse (HMA) daarin. De behandeling die op basis van de HMA kan worden ingezet wordt ook wel Nutritional Balancing genoemd. Deze vorm van nutritionele therapie gaat veel verder dan de standaard orthomoleculaire benadering.

U wordt geïnformeerd over:

  • De geschiedenis en de achtergrond van de HMA;
  • De meerwaarde van de HMA in de praktijk en het verschil met bv. bloed- en urine onderzoek;
  • Het verschil met andere haaranalyses.

In de VS is inmiddels meer dan 40 jaar met deze bijzondere analyse methode gewerkt. We zullen aan de hand van voorbeelden de werkwijze en rapportage toelichten zodat u inzicht krijgt in de toegevoegde waarde van deze test. Ook zal daarmee geïllustreerd worden hoe belangrijk écht systeemdenken is binnen de complementaire praktijk. Veelal is het predikaat ’holistisch’ een vlag die de lading niet of maar ten dele dekt. We hebben in beide elementen inmiddels een ruime ervaring opgebouwd.

Na het volgen van dit webinar weet u hoe u de HMA binnen de eigen praktijk kunt inzetten. We organiseren ook Casuistiek- en verdiepingsworkshops waar gewerkt wordt aan een verder verdieping van de inzichten. U kunt vooraf aan deze workshop uw eigen casussen vanuit de praktijk indienen om te bespreken. Tussentijds kunt met vragen terecht op het forum op de website van Biocoherence Nederland BV. Een praktische mogelijkheid om ervaring te delen met collega’s. Zie hierbij de link naar de folder van de Haarmineralen analyse op onze website.

Duur van de video: 1:30 uur.


Gratis video’s voor onze Professionele relaties:

Webinar Introductie Haarmineralen analyse

Bijnierzwakte komt in onze moderne tijd vanwege de enorm hoge stressdruk heel veel voor. Wat betekent het, hoe kun je het constateren en wat kun je er aan doen?  Een systeem visie op de gevolgen van stress op ons lichaam.    

Duur van de video: 1 uur.


Webinar Complementaire behandeling van borstkanker

Bijnierzwakte komt in onze moderne tijd vanwege de enorm hoge stressdruk heel veel voor. Wat betekent het, hoe kun je het constateren en wat kun je er aan doen?  Een systeem visie op de gevolgen van stress op ons lichaam.    

Duur van de video: 1 uur.


Webinar Oxytocine

Oxytocine is zowel een hormoon als een neurotransmitter. Het heeft uitgesproken parasympatische eigenschappen en is van groot belang voor sociaal gedrag, het kunnen aangaan van relaties (knuffel-hormoon) en vele andere uiterst belangrijke aspecten van gezond menselijk functioneren. Oxytocine wordt synthetisch ingezet om weeën op te wekken. Dit leidt, aldus prof. György Csaba in meer of mindere mate tot een levenslang verminderde gevoeligheid van de oxytocine-receptoren van de baby, met alle dramatische gevolgen van dien.

Hoe kun je de gevolgen van een verminderde oxytocine gevoeligheid herkennen en, belangrijker nog, hoe kun je het blijvend oplossen? Een uiterst praktisch webinar waarmee u een dag later direct aan de slag kunt in uw praktijk.    

Duur van de video: 0.55 uur


Webinar Jodium en Schildklier (2 webinars)

Dit webinar gaat over 2 ernstig onderbelichte thema’s:

  1. Jodiumtekort is een epidemisch probleem en vergt deskundigheid om het goed en verantwoord aan te pakken.
  2. Verminderde functie van de schildklierstofwisseling is een eveneens zeer veel voorkomend probleem dat medisch in de meeste gevallen over het hoofd wordt gezien.

Duur van de video’s: 1.04 uur en 58 min.


Webinar De waarde van Fulvinezuur in de CAM praktijk

Fulvinezuur is één van de humuszuren. Het is een uitzonderlijke stof met hele bijzondere eigenschappen. In de CAM praktijk kan heel veel meerwaarde aan de behandeling worden toegevoegd als we weten hoe en wanneer we Fulvinezuur kunnen inzetten.
Dit webinar behandeld de bijzondere eigenschappen van Fulvinezuur en hoe dit in te zetten is in de CAM praktijk.

Duur van de video: 58 min.


Webinar Vermoeidheid

Regulier medisch gezien is vermoeidheid een weinig begrepen klacht omdat er in veel gevallen geen klinisch relevante afwijkingen gevonden kunnen worden. Binnen de CAM benadering zijn er tal van goede ingangen om een chronisch energie gebrek effectief te behandelen.

Dit webinar gaat in op een aantal veel voorkomende oorzaken van vermoeidheid en de behandeling daarvan.


Webinar Early Life Stress

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal. Het jonge lichaam staat bloot aan allerlei factoren die de gezondheid beinvloeden.

Dit webinar gaat in op een aantal veel voorkomende oorzaken van stress op het jonge lichaam. Voorbeelden zijn toxische stoffen, farmaceutische interventies, geboorte trauma’s en emotionele stress van de moeder tijdens zwangerschap.


Webinar Burnout en Stress

Het begrip stress wordt in dit webinar behandeld. Burnout wordt de laatste jaren een steeds groter probleem in onze maatschappij.

In dit webinar staan we stil bij de wijze waarop het lichaam om gaat met stress, adaptatie en herstel. De rol van de nervus vagus zenuw wordt toegelicht en tevens wordt uitgelegd hoe de HMA en HRV metingen goede methodieken zijn bij het vaststellen van stress en het aanpakken daarvan.


Webinar Gut Brain axis in de complementaire praktijk

De Darm – Hersen as is één van de 4 belangrijke regelsystemen in ons lichaam. Een gezonde darm is vanwege het feit dat er bij de darm heel veel neurotransmitters en hormonen worden aangemaakt is daarom erg belangrijk

In dit webinar staan we stil bij de factoren die de gezondheid van de darm beinvloeden, hoe je deze gezondheid kan herstellen, en wat de preciese interactie is tussen de hersenen en de darm.


Webinar Relaxation in a bottle

Magnesium is een cruciaal mineraal voor ons lichaam. Het wordt daarom wel het stress mineraal genoemd

In dit webinar staan we stil bij de rol die Magnesium speelt bij een groot aantal verschillende fysiologische processen in het lichaam. Biocoherence heeft in dit kader een nieuw formulering op de markt gebracht, een oplosbaar Magnesium met zeer hoge opneembaarheid.