Neuro – hormonale balans

De hormoonbalans wordt in grote mate bepaald door het functioneren
van het autonome zenuwstelsel

Hormonen en autonome zenuwstelsel

Het goed functioneren van de hormoonhuishouding verloopt langs twee systemen: Het autonome zenuwstelsel (AZS) en het hormonale systeem. Beide systemen werken met receptoren die zowel lokaal in een orgaan, als in het hele lichaam actief zijn. Het AZS bestaat uit een parasympatisch, een (ortho)sympatisch en een enterisch deel (in de darm). Er zijn weinig verschillende transmitters bij betrokken en het systeem reageert snel. Het hormonale systeem werkt via hormonen in het doelorgaan. Het systeem is trager, er zijn veel verschillende hormonen bij betrokken en het transport verloopt via bloed.

HET PARASYMPATISCH ZENUWSTELSEL IS DE STRESS REM 

Hormonen en zenuwstelsel

Het parasympatische zenuwstelsel stimuleert het herstel en opslag van energie in het lichaam. De informatieoverdracht in de zenuwen verloopt via de neurotransmitter acetylcholine die bindt op nicotine receptoren. Dit systeem wordt aan het begin van de avond actief en maakt het lichaam klaar voor herstel dat gedurende de nacht plaats vindt en waarbij het sympathische zenuwstelsel minder actief is. Het sympathische zenuwstelsel stimuleert het vrijmaken en gebruik van energie (ook via acetylcholine). Het AZS reguleert en bewaakt de meeste levensbelangrijke basisfuncties zoals ademhaling, spijsvertering, hartslag, hormoonhuishouding, lichaamstemperatuur, immuunsysteem en bloeddruk. Het werkt hiervoor samen met het hormoonstelsel en zorgt voor de communicatie tussen het centrale zenuwstelsel en de organen, klieren en weefsels.

Het functioneren van het parasympatische zenuwstelsel kan wetenschappelijk worden bepaald met het meten van de Hart Ritme Variabiliteit (HRV). Een lage HRV  waarde (lage hartcoherentie) komt overeen met sympathische dominantie, een hoge HRV (hogere hartcoherentie, vooral ‘s nachts) staat voor een goede functie van het parasympatische zenuwstelsel, het rempedaal.

HORMONEN KUNNEN ZOWEL EEN SNEL ALS EEN TRAAG EFFECT SORTEREN

Hormonen – grote diversiteit

Er zijn drie categorieën hormonen:

Amines (gemaakt uit tyrosine en tryptofaan), bijvoorbeeld catecholaminen, schildklierhormoon (T3/T4)
Peptiden en eiwitten, zoals bijvoorbeeld: insuline, LH en FSH
Steroïd hormonen, zoals bijvoorbeeld testosteron, oestrogeen en cortisol.

Hormonen binden aan receptoren om een effect te sorteren. Deze receptoren kunnen zich bevinden op het membraan (snelle werking), bijvoorbeeld (catecholaminen, peptidehormonen), werken intracellulair (trager effect), bijvoorbeeld testosteron, oestrogenen, cortisol of werken nucleair (zeer traag effect), ze interacteren met DNA zoals T3/T4 hormonen.  

De regulatie van secretie van hormonen vindt in de hersenen plaats op drie manieren.

Neuraal: als gevolg van een zenuwsignaal wordt het hormoon uitgescheiden. Dit is het geval bij adrenerge, cholinerge, dopaminerge en serotinerge receptoren.
Chonotroop: het hormoon wordt op een bepaald moment van de dag/het jaar afgegeven. Dit verzorgt bijvoorbeeld het dag-nacht ritme en verschillen tussen seizoenen.
Feedback: de secretie van het hormoon wordt geremd door het hormoon zelf, door een substraat of door een mineraal.

WIJ LEGGEN U GRAAG UIT HOE MET HAAR MINERAAL ANALYSE DE BIJNIERFUNCTIE KAN WORDEN VASTGESTELD

EEN BEETJE STRESS IS PRIMA, NIET KUNNEN HERSTELLEN LEVERT PAS EEN BURN OUT OP

Autonome zenuwstelsel

In een stresssituatie worden de stresshormonen adrenaline en noradrenaline uitgescheiden. Hierdoor gaat je hart slaan, je ademhaling versnelt direct, de spieren zijn aangespannen om te lopen en andere zintuiglijke waarnemingen worden versterkt. Ook de spijsvertering wordt tijdelijk stil gelegd. Je hebt als het ware op het gaspedaal geduwd.
After a few minutes, a second system comes into operation. The pituitary gland will direct the adrenal glands to produce cortisol. Cortisol raises blood sugar levels and speeds up metabolism. This releases more energy to deal with the stressful situation.

Het parasympatisch systeem brengt het lichaam weer tot rust. Het rempedaal is ingedrukt waardoor je hartslag verlaagt, de ademhaling wordt dieper en langzamer, de spierspanning neemt af, je zweet minder en de bloedvaten verwijden zich waardoor het bloedvolume en de lichaamstemperatuur stijgt en het bloed minder naar de spieren geleid wordt en meer naar organen die een rol spelen bij de spijsvertering. Ook de emoties komen tot rust.

Veel westerse ziektes worden veroorzaakt door de verstoring van de balans in het autonome zenuwstelsel. De invloed van het sympathische systeem ten koste van het parasympathische systeem is te groot geworden; het lichaam kan niet meer herstellen. In andere woorden; de remfunctie werkt onvoldoende.

Angst, depressie, stress, chronische spierspanning, hartproblemen, slaapproblemen en hoge bloeddruk zijn veel voorkomende gevolgen.

We hebben diverse analysemethoden voor u om zo een nauwkeurig beeld te krijgen van de gezondheid van uw cliënten. Met de vragenlijsten in het MyHealth Platform heeft u extra tools om zo een nog betere en gerichtere diagnose te kunnen stellen. Vraag ons naar de mogelijkheden die bij u en uw praktijk passen.

BEKIJK WELKE ANDERE REGELPROCESSEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ONZE GEESTELIJKE EN FYSIEKE GEZONDHEID