Over Biocoherence

Preventieve gezondheid is onze passie

Multidisciplinair samenwerken is noodzakelijk bij chronische ziekten

Systeemdenken via onderzoek aan regulatieprocessen

Biocoherence Nederland is opgericht in 2006, en ondersteunt en begeleidt een groeiend netwerk van professionele therapeuten, artsen en coaches. Deze professionals zijn gespecialiseerd in onderzoek naar de samenhang tussen processen die in het lichaam de gezondheid reguleren. De “Biomatrix Systeem Theorie” is het systeemmodel dat we gebruiken als uitgangspunt. Hierbij wordt een integraal mensbeeld gebruikt: fysieke, mentale en sociale processen vormen hierbij een geheel. Dit betekent dat onze therapeuten, coaches en artsen tijd nemen voor een goede diagnostiek, soms ook om zaken uit te sluiten. Ze onderzoeken het functioneren van de belangrijke regulatieprocessen die de oorzaak zijn van ziekten, onbalans, chronische moeheid en burn-out.

UNIEKE SYSTEEM ANALYSES ONTWIKKELD

Systeem analyses met een toelichting

Door de jaren hebben we een aantal unieke systeem analyses naar de markt gebracht. Met veel enthousiasme trainen we veel gezondheidsprofessionals in de interpretatie van deze analyses. De specifieke supplementen die we aanbieden sluiten goed aan bij onze aanpak. Inmiddels laten we ook een aantal gezondheidbevorderende producten exclusief voor ons produceren. Daar zijn we trots op. Onze systeemaanpak heeft geleid tot een groot netwerk van artsen, natuurgeneeskundige therapeuten, maar ook lifestyle en burn-out coaches die nu door ons intensief worden begeleid. De vraag die we steevast horen tijdens de workshops die we organiseren is: Hoe kan ik dit als professional nu zelf integraal toepassen?

AFWEZIGHEID VAN ZIEKTE IS NIET HETZELFDE ALS GEZOND ZIJN

Onze visie

Zoals een auto nog rijdt terwijl het oliepeil te laag is, kan een lichaam nog functioneren terwijl processen ontregeld zijn. Bij de auto kunt u op tijd ingrijpen dankzij een waarschuwingssignaal op het dashboard. Bij het lichaam zijn de waarschuwingssignalen moeilijker te herkennen.

Biocoherence is gespecialiseerd in het lezen van de gezondheidssignalen van het lichaam. We werken op basis van wetenschappelijk gevalideerde analysemethoden. De resultaten hiervan geven inzicht in de werking van de regulatiesystemen in het licht van de levensstijl, levensfase en sociale, fysieke en mentale omstandigheden van uw patiënt. Met dit totaalbeeld kunt u preciezer het patroon van een ontregeling bepalen. En hoe u dit kunt herstellen.

De inzichten uit onze analyses geven uw patiënt ook richtlijnen om zelf hun leven gezonder in te richten. Lichaamsconditie en levensstijl vormen de basis van een persoonlijk advies. Dat gaat verder dan een medicijn of de behandeling van een klacht. Het is een op maat gesneden totaalaanpak, gebaseerd op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dat sorteert niet altijd effect op de klacht op korte termijn, maar vooral op de langere termijn zal de patiënt gezondheidsherstel ervaren.

De oorzaak van een probleem ligt immers vaak op een andere plaats dan de plek waar de patiënt de klachten ervaart. Het verhelpen van de oorzaak duurt soms langer dan het verhelpen van de klacht, maar het zorgt er wel voor dat de klacht of complicatie op lange termijn uitblijft.

Als u als therapeut, arts of coach bent aangesloten bij Biocoherence Nederland kunnen wij u aan de hand van regulatie diagnostiek helpen met een maatwerk oplossing die het lichaam van uw patiënten weer in hun eigen kracht terugzet. We ondersteunen onze relaties met:

  • Volledige geautomatiseerde digitale intake en een groot aantal vragenlijsten
  • Geavanceerde systeem analyses
  • Digitaal cliënten platform voor het opslaan van uw gegevens in de cloud
  • Interpretatie van de analysegegevens volgens de Biomatrix systeem aanpak
  • Intensieve begeleiding
  • Persoonlijke interventie adviezen en producten die noodzakelijk voor de interventie
  • Intervisie en workshops

Wetenschappelijke inzichten

We delen inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en casestudies. Zo ontwikkelt zich een kennisnetwerk dat zich steeds verder uitbreidt en specialiseert.  

Analyse methoden

Wij werken met enkele unieke analysemethoden Deze sluiten aan bij onze grondgedachte: elk lichaam is uniek en behoeft een eigen aanpak. De analyses geven een goed beeld van de verschillende regelsystemen.

Productselectie

We werken we met een selectieve groep van leveranciers voor de analyses, hoogwaardige supplementen, vitaminen en mineralen, die aansluiten bij onze werkwijze. Of we laten ze exclusief produceren.