jodium test

24-uurs Jodium en Broom Analyse

Unieke analyse die de 24-uurs jodium-opname en de actuele jodium waarde
in het lichaam meet.

24-uurs Jodium en Broom analyse

De standaard 24-uurs jodium test geeft een goed beeld van de jodiumstatus van het lichaam maar zegt niets over de werkelijke opname van jodium in de lichaamscellen. Deze opname is namelijk afhankelijk van het functioneren van het jodium-transportsysteem (NIS). Wanneer dit systeem slecht functioneert, en dat kan diverse oorzaken hebben, zal het effect van een jodium suppletie beperkt zijn. Om zeker te weten of eventuele jodium suppletie zin heeft is het van belang te weten of het jodium-transport systeem naar behoren functioneert. De ‘spot’ test naast deze 24-uurs urine test  laat zien wat het normale niveau van uitscheiding is van Jodium / Broom en/of Chloor en Fluor en wat de (extra) uitscheiding is als gevolg van de inname van de hoge dosering jodium.

EEN SLECHTE JODIUM TRANSPORTFUNCTIE RESULTEERT IN JODIUMTEKORT IN SCHILDKLIER MAAR NIET IN BLOED

Waarom een spot meting en een 24-uurs bepaling

De samenstelling van het bloed is als regel geen betrouwbare indicator voor de beschikbaarheid van vitamines en mineralen in de lichaamsweefsels-/cellen. Ook een enkelvoudige jodiumbepaling in een urinemonster geeft geen betrouwbaar beeld van de jodium status van het lichaam. Hoewel de situatie van de meeste mineralen uit het haar is af te leiden (HMA) geldt dit niet voor jodium omdat jodium een halogeen is.
Wel is er een secundaire indicator in de vorm van de Calcium/Kalium ratio in het haar, ook wel de ’Schildklier ratio’ genoemd. Een afwijkende Ca/K ratio kan een extra reden zijn om onderzoek te doen naar de jodiumstatus van het lichaam.

De 24-uurs jodiumtest is ontwikkeld om te bepalen of het lichaam voldoende jodium bevat. Deze test is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat zodra alle weefsels van het lichaam verzadigd zijn, extra jodium wordt uitgescheiden in de urine. Er is echter een probleem wanneer een cliënt symptomen van jodium-deficiëntie vertoont, maar de 24-urige belasting aantoont dat de jodiumstatus toereikend is. Dit wordt in veel gevallen veroorzaakt door de aanwezigheid van andere halogenen en chemicaliën (goïtrogenen) in het lichaam die de jodiumabsorptie in de cel blokkeren waardoor de jodiumuitscheiding kunstmatig wordt verhoogd. Voorbeelden zijn Bromide, Chloride en Fluoride die ook kunnen worden gemeten in het 24-uurs urinemonster.
Een goede manier om de aanwezigheid van een “symporter-defect” te bepalen, is door de “spot” jodiumresultaten te vergelijken met de 24-uurs resultaten. Als er na de 24 uurs test een zeer hoge uitscheiding is (> 90% van de jodiumbelasting van 50 mg) maar toch een zeer lage waarde in de “spot’ test wordt bepaald, dan kunt u vaststellen dat het jodium uit de darm absorbeert maar toch niet in de cellen kan doordringen.

BROMIDE, CHLORIDE EN FLUORIDE REMMEN DE JODIUM OPNAME IN SCHILDKLIER

Een defecte transporter functie

Jodium behoort tot de groep van elementen die we de ‘halogenen’ noemen. Wanneer er een overmaat aan broom-, fluor– of chloorverbindingen (‘toxische halogenen’) in het lichaam aanwezig is, kan dat een zogenaamde vals-positieve uitslag geven. Het lijkt dan dat het lichaam een betere jodiumstatus heeft dan in werkelijkheid het geval is. Dat komt omdat deze halogenen een soort competitie aangaan met jodium en daarmee ook jodium-receptoren kunnen bezetten, daarnaast blokkeren ze, net als zware metalen, de jodiumopname in de cellen.

In de Thyrocyten (cellen van de schildklier) bevindt de natrium / jodide symporter (NIS) zich in het basolaterale membraan. Het perifere jodide komt de thyrocyt binnen via de symporter in het basale membraan, en passeert de thyrocyt als jodide om de thyrocyt te verlaten via de apicale membraantransporter net vóór oxidatie en organificatie. In het geval van de symporter moet jodide binden aan een specifiek molecuul die de halide symporter-bindingsplaats wordt genoemd, vóór de cellulaire opname. Goitrogenen concurreren om deze bindingsplaatsen die kunnen leiden tot struma vanwege geïnduceerde jodium-deficiëntie. Goitrogenen zoals fluoride en perchloraat binden aan dezelfde plaats als jodium zonder te worden getransporteerd in de cel. Ze worden daarom beschouwd als jodiumtransportremmers. Bromide en thiocyanaat hechten zich ook aan deze bindingsplaats, maar bovendien worden ze in de cel getransporteerd waardoor oxidatie en ‘organificatie’ (de omzetting van anorganisch jodium naar organisch beschikbaar jodide) wordt voorkomen. Hierdoor is jodium niet actief op cellulair niveau.

DOWNLOAD RAPPORT VOORBEELD VAN DE 24 UURS JODIUM ANALYSE

Eenvoudige testen – Uitgebreide interpretatie

De jodium spottest wordt uitgevoerd voordat jodiumsuppletie voor de 24 uurs test wordt gestart. De spot test wordt gebruikt om de aanwezigheid of afwezigheid van ernstig jodiumtekort te bepalen. Deze test is een goede indicator voor de inname van jodium in de voeding.

Om de lichaamsbehoefte aan jodium te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van een 24-uurs urine jodium test. Deze test is gebaseerd op het concept dat het menselijk lichaam de opgenomen jodium vast houdt totdat de behoefte van het hele lichaam is bereikt. Bij deze test wordt er een 1 tablet van 50 mg jodium/jodide ingenomen voorafgaand aan het verzamelen van de urine gedurende 24 uur. De hoeveelheid uitgescheiden jodium (in jodide-vorm) is een maat voor de jodium status van het lichaam. Hoe meer jodium er wordt uitgescheiden hoe beter de jodiumstatus. Als de bepaling bij kinderen wordt uitgevoerd is het niet raadzaam om met 50 mg jodide te werken. Benader ons dan om afspraken te maken over een lagere dosering.

In veel gevallen hebben we effectieve interventiemethoden om het schildklier-functioneren weer te reactiveren.

Vraag de 24 uurs Jodium – Broom Analyse eenvoudig aan

De 24-uurs Jodium en Broom analyse kan worden aangevraagd door therapeuten die wanneer ze bij ons zijn geregistreerd, deze analyse via onze webshop kunnen bestellen. Binnen 2 weken na ontvangst van de samples ontvangt u een uitgebreid rapport.

De 24-uurs Jodium en Broom analyse kan ook worden aangevraagd door consumenten die actief bezig zijn met hun gezondheid en vitaliteit en niet onder behandeling zijn van een therapeut. De rapportage is in een eenvoudige taal geschreven. Het rapport bevat een voorlopig interventie advies; we kennen immers uw achtergrond niet. Onze therapeuten kunnen dit uiteraard wel als ze meer gegevens van u hebben.

[1]Goïtrogenen zijn van nature voorkomende fytonutriënten. Ze zijn vooral aanwezig in sojaproducten en rauwe crucifere groenten als broccoli, (bloem)kool en spruitjes. Goïtrogenen kunnen in overmaat de schildklierfunctie benadelen. Rauwe crucifere groenten hebben als nadeel voor de schildklier dat ze de jodiumopname verminderen. Bron: natuurdietisten.nl