Onderbouwing met aanvullende analyses

Leg verbanden tussen ontregelde patronen in de regulatieprocessen
en de klachten uit de vragenlijsten

Systeem analyses

Een succesvolle behandeling staat en valt met systeemanalyses voor het stellen van de juiste diagnose. Biocoherence gebruikt en ontwikkelt wetenschappelijk gevalideerde analysemethoden, waarmee therapeuten de gezondheidsstatus van cliënten kunnen uitlezen op basis van de principes van de Biomatrix Systeemtheorie. Wij bieden een aantal analysemethodes aan die het makkelijk voor u maken de juiste diagnose te stellen.

OP ZOEK NAAR DE VERSTORING VAN DE NEGATIEVE FEEDBACK PROCESSEN IN HET LICHAAM

Analyses die inzage geven in de ontregeling van belangrijke processen

De resultaten van onze analysemethoden geven inzicht in de werking van de regulatiesystemen in het licht van de levensstijllevensfase en socialefysieke en mentale omstandigheden van uw cliënt. Met dit totaalbeeld kunt u preciezer het patroon van een ontregeling bepalen. Zo bepaalt u een gerichtere aanpak voor herstel.
De meeste therapeuten starten met een HMA (Haar Mineraal Analyse) als onderdeel van de intake. Burn-out coaches starten daarentegen vaak met een HRV (Heart Rate Variability) 72 uurs analyse. Op basis van deze resultaten wordt in combinatie met de uitkomsten van verschillende vragenlijsten een verband gelegd tussen de klachten en de verstoring van de belangrijkste “proces knooppunten” in het lichaam. Onder “procesknooppunten verstaan we een reeks aan hormonen, neurotransmitters en biogene amines die een grote rol spelen bij de verschillende regelsystemen en het goed functioneren hiervan.

INZICHT IN EVENWICHT EN DISBALANS

Proces knooppunten (voorbeeld)

Acetylcholine
Histamine
GABA
beta endorfinen
Dopamine
Serotonine
Oxytocine
RXR
GLP-1
GABA
Glycine
Vitamine D
Noradrenaline
Glutamaa

Op basis van de patronen die ontregeld zijn wordt een interventieprogramma samengesteld waarbij de focus ligt op het herstellen van het goed functioneren van processen op deze knooppunten.

WE BIEDEN DIVERSE ANALYSEMETHODES AAN

Analyses voor verdiepende diagnostiek

Wij kunnen u ondersteunen in de keuze van de juiste methode en helpen bij het uitlezen van de resultaten en een onderbouwd advies geven over de diagnose en behandelplan.

HaAr Mineraal Analyse

Een screeningstest voor 20 fysiologische relevante mineralen en toxische metalen. Het is een analyse die niet-invasief, relatief goedkoop en uiterst nauwkeurig is.

Heart Rate Variability

Een 72-uurs analyse die stress, herstel en inspanning zichtbaar maken. Leer het belang van herstel en de kwaliteit van slaap.

Intracellulaire Infecties

infections

Analysis van de aanwezigheid en de activiteit van pathogenen die verborgen zijn in bloedcellen en die niet in plasma worden aangetoond.

jodium / Bromide challenge test

thyroid-gland

Bepaal een verstoord jodium-schildklier metabolisme met een 24-uurs urine belasting test.

Insuline Resistance Combi

overweight

Analysis van het risico op chronische ontstekingen in insuline resistentie via de HOMA 2 bepaling.

darm (microbioom) Analyse

intestine

Maagzuuronderzoek, onvoldoende enzymwerking in de dunne darm, of onbalans in de microbioom samenstelling in de dikke darm.

Flexibiliteit in de aanpak staat voorop

Naast deze analyses gebruiken we ook analyses van andere laboratoria. U kunt hierbij denken aan analyses voor darmonderzoek, een DAO onderzoek of specifieke bloed analyses. Wij kunnen u ondersteunen in de keuze van de juiste methode, ook kunnen we u helpen bij het uitlezen van de resultaten en een onderbouwd advies geven over de diagnose en behandelplan. De uitslag van deze analyse kan worden ge-upload naar cliëntenkaart als u het digitale platform “My Health” gebruikt.

VERGROOT UW KENNIS OVER DE 5 REGELSYSTEMEN

Workshops, intervisie en opleidingen

Wij verzorgen regelmatig workshops, masterclasses en opleidingen. Veel van deze kennis wordt overgedragen tijdens de intervisies van gezondheidsprofessionals die gebruik maken van het platform “MyHealth”.