Jaargang  Regulatie Diagnose en Biomedische  Systeemtherapie

Door een intake systemisch op te zetten verhoogt u de effectiviteit van de interventie

Wordt een erkende Biomedisch Systeemtherapeut!

Vanaf maart 2024 organiseert Biocoherence de jaargang
Regulatie Diagnostiek en Biomedische Systeemtherapie”.

Deze lesmodules zijn specifiek bedoeld voor ervaren therapeuten met minimaal een HBO fysiologische vooropleiding. 

VERKRIJG EEN TOTAAL BEELD OVER DE GEZONDHEID VAN EEN PERSOON

Regulatie Diagnose en Biomedische  Systeemtherapie

Therapeuten met een bestaande praktijk leren werken met data die worden verkregen uit de intake en aanvullende testen om een goede systeemdiagnose te maken. Hierbij wordt gewerkt met een wetenschappelijk systeemmodel waarbij we denken in patronen van ontregeling in het lichaam en niet van eenvoudige oorzaak-gevolgrelaties waar veel andere opleidingen orthomoleculaire therapie nu mee werken. Samenhang in onderliggende verstoringen in regulatiesystemen vormt de basis van deze aanpak. 

Het in kaart brengen van het patroon van ontregeling op regulatieniveau staat centraal in de benadering, en daarom spreken we van ‘Regulatie Diagnostiek’. De behandeling daarna is vervolgens gericht op het herstel, het resetten, van het patroon van ontregeling en niet gericht op enkelvoudige oorzaak-gevolg relaties 

Na het maken van een goede systeemdiagnose bent u in staat om interventies in te zetten, waarbij u gebruik kunt maken van maatwerk in lifestyle, voeding en slaaphygiëne, orthomoleculaire producten, pre- en probiotica, verteringsenzymen, fytotherapie en homeopathie. De interventie kan worden aangevuld (eventueel in samenwerking met andere collega’s) met meerdere interventies binnen dezelfde systeembenadering, zoals coaching, stressmanagement, psychotherapie en bewegingsadviezen.

De jaargang is opgezet voor therapeuten / gezondheidsprofessionals die systemisch en integraal op een hoger wetenschappelijk niveau willen werken, en hiervoor een systeemmodel krijgen aangereikt. Fysiologische kennis op HBO-niveau is hiervoor noodzakelijk. Alle bijeenkomsten kunnen ook als losse modules worden gevolgd. 

My Health platform

leer denken in patronen van ontregeling en samenhang

Onderwerpen

1. Regulatie diagnostiek – denken in processen en samenhang, 5 regelgevende processen, patronen van ontregeling

2. Procesgebaseerd denken, routeplanner en kruispunten in het lichaam

3. Metabool syndroom

Diabetes mellitus, insulineresistentie, zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, verstoord bloedlipidenprofiel, hypertensie, de ziekte van Alzheimer.

4. Overactief – stresssyndroom

Neurohormonale overactiviteit, hyper-arousal, constant gevoel van stress, hyperalert, gestage stroom van gedachten, slapeloosheid, hyperactiviteit (ADHD), hyperthyreoïdie, anorexia, ondervoeding, paniekaanvallen, vroege stadia van alcoholmisbruik, vroege levensstress

5. Onderactief/weinig energie/ontsteking/allergiesyndroom

Vermoeidheid, ontstekingen, seizoensgebonden depressie, CVS, fibromyalgie, reumatoïde artritis, allergieën, astma, hypothyreoïdie, auto-immuniteit, burn-out

6. Epigenetisch syndroom

Toxicologische stress (milieutoxines, farmaceutische stoffen), stressstress in het begin van het leven (perinatale stress, geboortestress), metabole imprinting, transgenerationele imprinting

7. Vruchtbaarheidsdisfunctiesyndroom

8. Syndroom van mentale/emotionele disfunctie

Alle symptomen en ziekten gerelateerd aan cognitief en emotioneel functioneren, de ziekte van Alzheimer, depressie, OCS, angststoornissen en fobieën, AD(H)D en ASS, emotieregulatieproblemen

9. Slaap en herstel

GEGEVENS

Datum open middag: wordt aangekondigd

Locatie: Ampt van Nijkerk

Kosten open middag: geen

Accreditatie: wordt aangevraagd bij de MBOG, VBAG, NWP en CAT

Extra mogelijkheid: Het is mogelijk om de modules los te volgen