Rapportage

Mineraalhoeveelheden en verhoudingen worden bepaald voor ieder individu en worden afgezet tegen de ‘ideaal standaard’ die de afgelopen jaren op basis van duizenden rapporten is bepaald. Dit is beter dan een ‘gemiddelde standaard’ die door andere laboratoria worden gebruikt. Het gevolg is dat onze resultaten gevoeliger zijn en een betere betekenis hebben voor mensen die deze waarden naar een echt gezondheidsniveau willen krijgen.

We werken met absolute gegevens en verhoudingen en niet met een bepaalde range die door vele andere laboratoria worden gebruikt. Dat betekent dat we ook heel kleine afwijkingen van de ideaal waarde kunnen bepalen. Deze nauwkeurigheid en gevoeligheid kan door andere laboratoria niet worden behaald. Onze analyse maakt onderscheid in ieder individu door rekeningen te houden met drie verschillende oxidatie-typeringen. Hiermee kunnen we nauwkeurig advies uitbrengen in de type supplementen op basis van de individuele metabole huishouding. Negatieve effecten ten gevolge van verkeerd supplement gebruik kunnen hiermee worden voorkomen.

We rapporteren de resultaten in mg% (milligram procent) of milligram per 100 gram haar. Dat betekent dat 100 gram haar de hoeveelheid mg mineraal weergeeft. Alternatieve mogelijkheden van deze hoeveelheden zijn milligram procent en milligram per deciliter.

En andere rapportage van de resultaten die vaak voorkomt (en soms wordt gebruikt door andere laboratoria) is ppm (parts per million).  Om ppm om te rekenen naar mg%  dienen de resultaten die in ppm worden gerapporteerd door 10 te worden gedeeld. Bijvoorbeeld 500 ppm/10 = 50 mg%. Om onze resultaten om te rekenen naar ppm, dienen onze resultaten met 10 te worden vermenigvuldigd.