Uniek

Om speciale redenen is onze Haarmineralen analyse en de rapportage de beste die er te verkrijgen is. We gebruiken één van de laboratoria die de haarmonsters niet wassen voor de analyse. De praktijk leert namelijk dat hiermee wateroplosbare elementen in en van het haar worden weggespoeld. Hierdoor worden onnauwkeurige resultaten verkregen. In 2001 is hierover een publicatie verschenen in the Journal of the AMA (Seidel, S. et al., Assessment of Commercial Laboratories Performing Hair Mineral Analysis, JAMA, 285(1) Jan 3:67-72.). De twee laboratoria die de haarmonsters niet wasten lieten de beste resultaten in de vergelijkende test zien.

Ons laboratorium maakt gebruik van kwaliteitsprocedures. Deze omvatten het gebruik van controles bij de start, gedurende de analyse en aan het einde van de analyse. Het laboratorium voert een tweede analyse uit van het haarmonster als er analyse resultaten worden verkregen die niet worden verwacht, en er waarden worden gevonden die ver buiten de normale range liggen. Het is daarom belangrijk dat er voldoende materiaal wordt opgestuurd.

We bieden voornamelijk de mineraalanalyse aan met de daarbij behorende uitgebreide interpretatie van 15-20 pagina’s die de belangrijke mineraal niveaus, en de verhoudingen weergeeft. Deze informatie omvat tevens een uitleg over de metabole snelheid, energie niveaus, suiker- en koolhydraatgevoeligheid, het immuunsysteem, de bijnier en schildklier status, metabole trends en basis dieet adviezen. Tevens bevat de rapportage een advies voor het gebruik van speciaal ontwikkelde supplementen die de metabole processen in het lichaam weer in balans kunnen brengen.

Hoe wordt er gerapporteerd

Mineraalhoeveelheden en verhoudingen worden bepaald voor ieder individu en worden afgezet tegen de ‘ideaal standaard’ die de afgelopen jaren op basis van duizenden rapporten is bepaald. Dit is beter dan een ‘gemiddelde standaard’ die door andere laboratoria worden gebruikt. Het gevolg is dat onze resultaten gevoeliger zijn en een betere betekenis hebben voor mensen die deze waarden naar een echt gezondheidsniveau willen krijgen.

We werken met absolute gegevens en verhoudingen en niet met een bepaalde range die door vele andere laboratoria worden gebruikt. Dat betekent dat we ook heel kleine afwijkingen van de ideaal waarde kunnen bepalen. Deze nauwkeurigheid en gevoeligheid kan door andere laboratoria niet worden behaald. Onze analyse maakt onderscheid in ieder individu door rekeningen te houden met drie verschillende oxidatie-typeringen. Hiermee kunnen we nauwkeurig advies uitbrengen in de type supplementen op basis van de individuele metabole huishouding. Negatieve effecten ten gevolge van verkeerd supplement gebruik kunnen hiermee worden voorkomen.

We rapporteren de resultaten in mg% (milligram procent) of milligram per 100 gram haar. Dat betekent dat 100 gram haar de hoeveelheid mg mineraal weergeeft. Alternatieve mogelijkheden van deze hoeveelheden zijn milligram procent en milligram per deciliter.

En andere rapportage van de resultaten die vaak voorkomt (en soms wordt gebruikt door andere laboratoria) is ppm (parts per million).  Om ppm om te rekenen naar mg%  dienen de resultaten die in ppm worden gerapporteerd door 10 te worden gedeeld. Bijvoorbeeld 500 ppm/10 = 50 mg%. Om onze resultaten om te rekenen naar ppm, dienen onze resultaten met 10 te worden vermenigvuldigd.

Voorbeeld rapport langzame oxidatiesnelheid

Voorbeeld rapport snelle oxidatiesnelheid

HTMA voor dieren

Soms krijgen we verzoeken voor een HTMA op dieren. Dit is mogelijk, maar realiseert u zich alstublieft, we zullen alleen de gegevens als zodanig rapporteren, aangezien een interpretatie zoals gedaan voor mensen niet mogelijk is. De uitkomst dient alleen als middel om een idee te hebben van de concentraties mineralen en zware metalen in het dier. Neem contact met ons op als u interesse heeft in het uitvoeren van een HTMA voor dieren.

U kunt het dierlijk haarmonster in een gesloten envelop naar ons opsturen met het volgende formulier erbij:

Zet uw Trace Elements-rapport om in een Biocoherence HTMA-rapport

We worden regelmatig benaderd door mensen die niet tevreden zijn met het HMA-rapport wanneer de analyse wordt uitgevoerd door Trace Elements laboratoria. Het HTMA-rapport dat is verkregen van het Trace Elements-laboratorium bevat niet de informatie waarnaar ze op zoek zijn. Het rapport mist een goede uitleg van de gevonden ratio’s en een diepgaande beschrijving van de mogelijke gezondheidsrisico’s. Als u ons uw gegevens verstrekt, zullen wij voor u een kwalitatief hoogstaand rapport maken met een goed geïndividualiseerd gezondheidsinzicht. De kosten voor dit rapport bedragen € 10,00 ex BTW.

Supplementen

Een groot voordeel van de haaranalyse is dat de uitslag gebruikt kan worden door artsen en therapeuten in de beoordeling van metabole dysfuncties in het lichaam voordat de symptomen echt zichtbaar zijn. Uiteindelijk zal een inbalans in de mineralen huishouding zichtbaar zijn in bloed serum niveaus, maar dat is vaak erg laat, en pas het geval wanneer er echt klachten optreden.  Een mineraal haaranalyse geeft ons daarom de mogelijkheid om de inbalans te meten voordat de klachten zichtbaar zijn. Door vroegtijdig in te grijpen met op maat toegesneden supplementen kan met nutritioneel herstel worden begonnen voordat het lichaam echt klachten begint te ondervinden.

Het rapport heeft een specifiek op maat gesneden advies hoe hiermee kan worden gestart. Speciaal ontwikkelde supplementen zijn hiervoor beschikbaar om deze therapie effectief te ondersteunen. In de praktijk zal een cliënt de supplementen circa 3 maanden gebruiken. Daarna vindt een tweede haaranalyse plaats om te voortgang van de therapie te bepalen. Cliënten blijken deze voortgangsanalyse zeer te waarderen omdat op basis van deze uitslag goed te zien is welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden.  Tevens biedt de tweede analyse en de rapportage inzicht of en op welke manier er een eventuele bijstelling in het programma dient plaats te vinden.

Biomore biedt een serie producten aan die op cellulair niveau de energiehuishouding, rekening houdend met de biochemische verschillen van de oxidatie types, weer op orde brengen.  Biocoherence Nederland biedt deze producten aan aan cliënten die gebruik maken van de resultaten die zijn verkregen uit de mineraal Haaranalyse.

Alle grondstoffen die in de formuleringen worden gebruikt zijn op zuiverheid gecontroleerd met officiële analyse certificaten. Deze certificaten verzekeren ons dat alle producten de juiste doseringen bevatten en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Gecertificeerde kruidenextracten worden gebruikt waardoor de farmacologisch actieve componenten aanwezig zijn. De weefselextracten, afkomstig uit de USA en Argentinië, zijn van dierlijke oorsprong die voldoen aan de door de overheid gestelde standaarden. De producten worden alleen gekocht bij leveranciers die voldoen aan FDA geïnspecteerde productiefaciliteiten. De supplementen die ingezet worden voor Nutritional Balancing zijn vrij van mais, gluten, soja, tarwe, lactose en gist.