Volgens toonaangevende wetenschappers vormt de toxische stress waar we als Westerse mensen onvermijdelijk mee te maken krijgen de belangrijkste stressfactor in deze moderne tijd. Zware metalen belasting vormt binnen die groep slechts een onderdeel maar wel één met grote gezondheidseffecten. In de HMA analyse wordt standaard de concentratie van een vijftal zware metalen in het haar gemeten, i.c. lood, kwik, cadmium, arseen en aluminium.
Een eerste HMA analyse geeft lang niet altijd alle relevantie informatie op dit vlak, het is juist in herhaalde metingen dat de enorme dynamiek van de stofwisseling, ook wat betreft de zware metalen belasting, goed tot uiting komt.

Onderstaand een voorbeeld van twee analyses van een mannelijke patiënt, met een tussentijd van minder dan 9 maanden:

Figuur 1 – HMA van een man met zware metalen belasting.

 

Figuur 2 – HMA na 9 maanden nutritional balancing en een detox programma.

Nu was het bij deze persoon bij de eerste HMA al duidelijk dat er een hoge toxische belasting was van diverse elementen en zware metalen. De hoge waarden van bijvoorbeeld Calcium en Magnesium duiden op een veel te hoge belasting met biologisch onbruikbaar Calcium en Magnesium. Tegelijkertijd kan er een tekort aan de biologisch bruikbare vorm van deze mineralen bestaan, en doorgaans is dat ook het geval.

Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat in Figuur 1 sprake is van een Kobalt belasting. Deze belasting komt in Figuur 2 overduidelijk verder naar voren.

Omgekeerd is er in figuur 1 sprake van een duidelijke Cadmium-belasting die vervolgens in de grafiek van Figuur 2 niet meer waarneembaar is.

Ter informatie: de persoon is in de tussenliggende periode o.a. bezig geweest met de inname van een uiterst effectieve detox substantie, die ook intracellulair moeiteloos werkt en daarnaast nog een hele reeks andere zeer nuttige effecten heeft. Als u benieuwd bent hoe we dat gedaan hebben kunt u met ons contact opnemen.

Een stijging van de concentratie van belastende stoffen in opeenvolgende HMA’s, zoals in dit geval bij o.a. Aluminium (een stijging van maar liefst 66%) is een indicatie van een succesvolle eliminatie van de toxische stof in de tussenliggende periode. Tegelijkertijd zegt het iets over de omvang van het depot in het lichaam; het lichaam heeft vele maanden nodig om deze metalen weer uit te scheiden!