Je bekijkt nu Magnesium, het wonder mineraal

Magnesium, het wonder mineraal

Carolyn Dean (M.D., N.D.) had het niet kernachtiger kunnen samenvatten toen ze haar boek “The Magnesium Miracle” noemde. Want dat is het, een mirakels mineraal. In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds een deel van het enorme belang van Magnesium belichten. Wanneer we praten over Magnesium kunnen we tegelijkertijd niet om Calcium heen. Dr. Paul Eck, de grondlegger van de Haarmineralen analyse had dat heel goed door toen hij benadrukte dat de ratio’s tussen verschillende mineralen in het haar nog belangrijker zijn dan de absoluut gemeten concentraties. De Calcium/Magnesium ratio speelt in de interpretatie van de HMA een cruciale rol. Daarover eerst wat meer.

Het mineralen profiel zoals dat bepaald kan worden in het haar is een reflectie van de toestand van de mineralen op cel niveau. Door Paul Elk is decennia geleden gezocht naar correlaties tussen dit mineralen profiel en allerlei systeem variabelen. Daarin was hij zijn tijd ver vooruit. Hij besefte dat de vertaalslag, indien mogelijk, ‘bottum up’ naar de regelsystemen gemaakt zou moeten worden en op diverse punten is hem dat gelukt. Daardoor leveren mineralen profielen in de HMA in één oogopslag, voor de ervaren professional, een schat aan informatie op.

Hiernaast een voorbeeld van een macromineralen profiel van een 12 jarig meisje met angst en paniek stoornissen:

Magnesium

De samenhang in dit profiel is van groot belang, zoals dat binnen onze systeembenadering een vanzelfsprekend gegeven is.

De hoge Calcium in het haar en de lage Magnesium, alsmede de lage Natrium en Kalium vormen een samenhangend profiel met veel informatie.

Een te hoge Calcium waarde in het haar duidt op een eliminatie van biologisch onbruikbaar Calcium. We kennen Calcium in twee vormen in het lichaam, biologisch bruikbaar en onbruikbaar. De laatste vorm betreft afzettingen van calcium in de weefsels (o.a. bekend uit de term ‘aderverkalking’). Calcium is een voornamelijk extracellulair mineraal, d.w.z. dat de concentratie in de extracellulaire ruimte (tussen de cellen) vele malen, tot meer dan 10.000 x hoger is dan de concentratie in de cel. Voor Magnesium geldt het omgekeerde, dat is een primair intracellulair mineraal. De concentratie Magnesium ín de cel is erg bepalend voor het ‘buiten’ houden van Calcium. Veel Calcium in de cel is namelijk een fysiologisch zeer ongewenste situatie met tal van pathologische uitingen.

Magnesium is erg belangrijk om calcium in de biologisch actieve opgeloste vorm te houden. Bij een tekort aan Magnesium wordt Calcium omgezet in calcium-afzettingen.

Niet toevallig dat een snelle en effectieve stijging van de Magnesium concentratie in de cellen een belangrijke snelheid bepalende stap is in nagenoeg ieder herstelproces. Bij dit meisje namen de angst- en paniekklachten al heel snel in heftigheid af door de inname van Magnesium met een zeer hoge biologische beschikbaarheid.

Meer over de bijzondere functie van Magnesium en de manier om effectief Magnesium te suppleren in is te vinden in ons webinar op deze website (beschikbaar voor gezondheidsprofessionals).

Geef een reactie