Je bekijkt nu Corona virus?? Bouw aan uw weerstand!!

Corona virus?? Bouw aan uw weerstand!!

  • Berichtcategorie:Algemeen
  • Bericht reacties:0 Reacties

Achtergrond Corona
In de afgelopen decennia zijn er wereldwijd verschillende nieuwe virussen opgedoken als bedreigingen voor de menselijke gezondheid. Het meest recente voorbeeld is het nieuwe coronavirus uit 2019.

Het virus zelf heet SARS-CoV-2 en de ziekte die het veroorzaakt heet COVID-19 (afkorting van Coronavirus Disease 2019). SARS-CoV-2 kwam onder de aandacht van gezondheidsautoriteiten toen werd vastgesteld dat het de oorzaak was van een klein aantal gevallen van longontsteking in de stad Wuhan in de provincie Hubei, China (WHO 2020). Sindsdien zijn duizenden gevallen van COVID-19-ziekte geïdentificeerd in China, voornamelijk in de provincie Hubei, en er is internationale verspreiding gemeld omdat reizigers uit China het virus wereldwijd dragen.

Coronavirussen vormen een grote groep verwante virussen die veel voorkomende infecties bij mens en dier kunnen veroorzaken. Bij mensen veroorzaken coronavirussen doorgaans milde luchtweginfecties. Coronavirussen zijn verantwoordelijk voor naar schatting 10–30% van alle infecties van de bovenste luchtwegen en behoren tot de meest voorkomende oorzaken van verkoudheid. In de afgelopen tien jaar zijn er nieuwe coronavirussen opgedoken die mogelijk dodelijke luchtwegaandoeningen veroorzaken. Deze omvatten corona-virussen voor ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS) en respiratoir syndroom in het Midden-Oosten (MERS).

De SARS-pandemie in de vroege jaren 2000, die in 2002-2003 ongeveer negen maanden duurde, trof meer dan 8000 mensen in 29 wereldregio’s en veroorzaakte in bijna 10% van de gevallen een dodelijk ongeval. MERS daarentegen smeult sinds 2012 voornamelijk op het Arabische schiereiland, infecteerde ongeveer 2.400 mensen en had een sterftecijfer van bijna 35%. Voor het perspectief is het sterftecijfer van typische griepvirussen veel lager, tot een maximum van ongeveer 0,2% bij mensen ouder dan 75 jaar; Vanwege de hoge incidentie ligt het aantal sterfgevallen als gevolg van de wereldwijde griep echter gemiddeld tussen 291.000 en 646.000 per jaar.

Hoewel de kenmerken van de ziekte van COVID-19 nog steeds worden opgehelderd, zijn degenen die de ziekte het meest zullen oplopen degenen die in direct contact staan ​​met andere geïnfecteerde personen. De meest voorkomende vorm is koorts en hoest, gevolgd door griepachtige symptomen, met snelle progressie tot longontsteking en overlijden vooral bij mensen ouder dan 70 jaar. Tot dusverre ligt het sterftecijfer bij ongeveer 3%. Ervaring met andere nieuwe uitbraken van coronavirus suggereert dat degenen die het grootste risico lopen, naast ouderen, waarschijnlijk degenen zijn die in het ziekenhuis zijn opgenomen, immuungecompromitteerd zijn of een chronische ziekte hebben. Bovendien lopen gezondheidswerkers in het verleden een verhoogd risico op het ontwikkelen en overdragen van coronavirus infecties.

Verspreiding
Coronavirussen zijn zeer flexibel en het is bekend dat ze van gastheer veranderen. Verschillende gevestigde menselijke coronavirussen zijn voortgekomen uit de oorsprong van vogels of zoogdieren. Zo is het menselijke coronavirus dat geassocieerd wordt met MERS waarschijnlijk afkomstig van kamelen, hoewel het misschien afkomstig is van een vleermuiscoronavirus; het SARS-coronavirus lijkt ook afkomstig te zijn van vleermuizen en werd mogelijk overgedragen door een tussenliggende zoogdiergastheer, een civet genaamd. Hoewel verschillend van alle andere bekende coronavirussen, lijkt SARS-CoV-2 ook nauw verwant aan een vleermuiscoronavirus.

Eenmaal aangepast aan de menselijke gastheer, kunnen coronavirussen overdraagbaar worden tussen mensen. Er zijn vier mogelijke transmissieroutes: contact, druppel, aerosol en orale ontlasting.

  • Contact. Direct contact is de meest waarschijnlijke transmissieroute voor coronavirussen zoals die geassocieerd met SARS, MERS en de huidige COVID-19-uitbraak. In deze gevallen wordt het virus overgedragen wanneer een niet-geïnfecteerd persoon rechtstreeks in contact komt met een geïnfecteerde persoon die het virus actief verspreidt.
  • Druppel. Bij deze vorm van virale verspreiding wordt het virus gesuspendeerd in druppeltjes die door een niesbui of hoest worden uitgestoten uit de luchtwegen van een geïnfecteerd individu en worden geïnhaleerd door nabijgelegen niet-geïnfecteerde individuen. Een andere mogelijkheid is dat druppeltjes op of in de buurt van niet-geïnfecteerde personen terechtkomen, met de hand worden opgevangen en via de neus, mond of ogen naar de luchtwegen worden overgebracht.
  • Aërosol. De aërosoltransmissieroute omvat inademing van via de lucht verspreide virussen, mogelijk op enige afstand van de geïnfecteerde persoon. Hoewel dit minder waarschijnlijk is dan direct contact of overdracht van druppels, suggereren onderzoeken in binnenomgevingen en sommige casusrapporten dat dit een levensvatbare transmissieroute is voor SARS- en MERS-coronavirussen. Aërosoltransmissie lijkt een bijzonder belangrijk probleem te zijn in zorgomgevingen waar aërosolgenererende medische procedures gezondheidswerkers en andere patiënten in gevaar kunnen brengen.
  • Mond-ontlasting. De orale fecale route houdt in dat virussen door de ontlasting worden afgevoerd (meestal bij mensen met diarree), besmette oppervlakken en uiteindelijk handen die het virus vervolgens in de luchtwegen kunnen brengen. Dit is een ongebruikelijke maar gedocumenteerde transmissieroute voor coronavirussen zoals het SARS-virus.

Beschermende maatregelen
Hieronder staan ​​enkele basismaatregelen die u moet overwegen om uw risico op het oplopen van COVID-19 en andere virale ziekten te verminderen.

Vermijd vliegreizen naar getroffen regio’s. Contact met geïnfecteerde personen vermijden is de beste manier om uzelf tegen COVID-19 te beschermen.Bovendien gaan alle vliegreizen gepaard met blootstelling aan mensen en de infectieuze agentia die ze vervoeren. Uitbraken van infectieziekten, waaronder mazelen, influenza, SARS en vele andere, aan boord van commerciële vluchten zijn gedocumenteerd. Daarom is het vermijden van vliegreizen een redelijke voorzorgsmaatregel om uw risico op virale infecties in het algemeen te verminderen, vooral als u andere kwetsbaarheden heeft.
Was je handen. Regelmatig handen wassen is een belangrijke strategie ter bescherming tegen alle soorten infectieziekten. Studies in kantoor- en gezondheidszorgomgevingen hebben verder aangetoond dat strategisch gebruik van op alcohol gebaseerde oppervlaktedesinfectiemiddelen en handdesinfecterende middelen de virale verspreiding met 85-94% kan verminderen.
Immuniteit versterken. Een optimale werking van het immuunsysteem is essentieel voor de verdediging tegen alle soorten infecties, van lichte verkoudheid tot gevaarlijke griep en levensbedreigende longontsteking. Een voedingsrijk dieet, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en stressmanagement kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde immuunfunctie.
Desinfecteer oppervlakken. Coronavirussen kunnen tot negen dagen blijven bestaan ​​op levenloze oppervlakken zoals metaal, glas of plastic. Gelukkig kunnen coronavirussen worden geïnactiveerd met de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen. Daarom is het belangrijk om oppervlakken schoon en goed gedesinfecteerd te houden om de verspreiding van door coronavirussen veroorzaakte infectieziekten te beperken. Een studie gepubliceerd op 6 februari 2020 wees uit dat coronavirussen op levenloze oppervlakken binnen één minuut kunnen worden geïnactiveerd door desinfectie met 62% ‒71% ethanol, 0,5% waterstofperoxide of 0,1% natriumhypochloriet (bijv. Bleekmiddel).

Moet je een masker dragen?
Het dragen van een gezichtsmasker door consumenten, om de kans op het ontwikkelen van COVID-19 verkleinen wordt niet aanbevolen en is niet effectief. Gezichtsmaskers zijn belangrijk in zorgomgevingen zoals ziekenhuizen. Eén model van virale verspreiding in een gezondheidszorgomgeving, geschatte gezichtsmaskers, zou de gevoeligheid voor griep (influenza) met 3-10% kunnen verminderen.

Testen en diagnose
Zoals te verwachten is bij nieuw opkomende ziekten, zijn testmethoden om diagnoses te bevestigen niet altijd direct beschikbaar. In Nederland is een test beschikbaar die de symptomen van COVID-19 kan bevestigen.

Medicijnen
Omdat er geen bewezen medische behandelingen zijn voor COVID-19 of andere menselijke coronavirussen, kijken wetenschappers naar zowel oude als nieuwe antivirale geneesmiddelen op zoek naar effectieve therapieën. Sommige, maar niet alle, laboratorium-, dier- en voorlopige menselijke proeven waarbij het gebruik van gevestigde antivirale medicatie tegen menselijke coronavirussen werd onderzocht, hebben positieve bevindingen gerapporteerd. Voorlopig bewijs van multicenter klinische onderzoeken in China suggereert dat chloroquinefosfaat klinische werkzaamheid heeft tegen COVID-19.

Remdesivir is een ander antiviraal geneesmiddel dat in preklinische onderzoeken veelbelovend is gebleken tegen SARS-CoV-2. Het is een prodrug van een adenosine-analoog dat krachtige antivirale activiteit heeft tegen veel RNA-virusfamilies. In vitro-onderzoek uit 2018 toonde aan dat remdesivir werkzaam was tegen twee stammen van humaan endemisch coronavirus (HCoV-OC43 en HCoV-229E) (bruin 2019). Een geneesmiddelenonderzoek dat op 4 februari 2020 werd gepubliceerd, toonde aan dat remdesivir en chloroquine beide effectief waren in het remmen van SARS-CoV-2 in vitro. The Wall Street Journal publiceerde op 31 januari een artikel waarin werd aangegeven dat het farmaceutische bedrijf Gilead een overeenkomst heeft gesloten met de Chinese gezondheidsautoriteiten om prioritaire klinische onderzoeken uit te voeren om de werkzaamheid van remdesivir te beoordelen bij met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten.

Op 25 februari 2020 kondigden de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) de start aan van de eerste klinische proef met remdesivir voor COVID-19 in de Verenigde Staten. De proef vindt plaats aan het University of Nebraska Medical Center in Omaha. Deze studie zal helpen vaststellen of remdesivir robuuste klinische voordelen kan bieden voor COVID-19-patiënten (NIH 2020).

Gezien de lage werkzaamheid en de uitdagende bijwerkingen van bekende medicijnen, zoeken onderzoekers naar nieuwe benaderingen. Immunotherapie met monoklonale antilichamen kan een rol spelen bij de behandeling van MERS, SARS en andere opkomende coronavirusinfecties zoals COVID-19 (Jin 2017), en er worden momenteel nieuwe verbindingen met anticoronavirusactiviteit ontwikkeld en getest.

Integratieve immuunondersteuning
Er zijn veel integratieve opties uw weerstand op peil te brengen en te houden.  Maak echter bij de eerste tekenen van een infectie van de bovenste luchtwegen (bijv. Niezen, hoesten, onwel voelen, lichte koorts) een afspraak met uw arts.

Van de volgende supplementen is bekend dat ze ondersteunen bij de afweer van het lichaam en bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem:

Ijzer, Selenium en Zink, en Vitamine A, B, C en D. (bron: www.Koagkag.nl)

Onze (unieke) fulvinezuur (zowel de drankversie als de inhalatie-versie) is bij een groot aantal klanten ook zeer gewild. We zien sinds de eerste week van maart 2020 dan ook een sterke toename van de verkoop. We verzoeken u echter niet te hamsteren en koop niet meer dan 3 flessen per keer. We hebben de komende weken voldoende op voorraad!

Disclaimer en veiligheidsinformatie
Deze informatie is niet bedoeld om de aandacht of het advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te vervangen. Iedereen moet eerst overleggen met en toestemming vragen aan een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Geef een reactie