Het Engelstalige HMA rapport  bevat bij de meeste mensen de opmerking dat er sprake is van een “unhealthy parasympathetic state”. We krijgen nogal eens vragen van zowel collega’s als consumenten wat hier nu eigenlijk mee bedoeld wordt.

Het is belangrijk om altijd weer even in herinnering te roepen waar de HMA analyse nu eigenlijk voor staat. De HMA analyse beoogt een toestand weer te geven op celniveau over een gemiddelde periode van circa 3 maanden. Het bijzondere van de benadering is dat verschillende toestanden worden gekoppeld aan diverse systeem variabelen. Variabelen zoals de toestand van de stress respons, de toestand van het autonome zenuwstelsel, de functie van de HPA-as en de HPT-as, het glucose metabolisme etc.

Volgens HMA criteria spreken we bij een Ca/P ratio van < 2,5 van een sympaticus toestand en bij een Ca/P ratio van > 2,5 van een parasympaticus toestand. Dit is nadrukkelijk iets anders dan bijvoorbeeld een sympaticus dominantie, zoals we dat kennen bij een meerdaagse HRV meting.

Maar wat is dan die parasympatische toestand?
Hiermee wordt bedoeld dat de aanhoudend te hoge stressdruk een verstoring heeft veroorzaakt in juist die functies van het lichaam die te maken hebben met herstel en regeneratie. Deze functies staan onder de regie van de parasympaticus. Er is in toenemende mate sprake van schade, als de prijs die het lichaam betaalt voor de stress respons.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het gevolg van langdurige stress is dat het stress-systeem uitgeput raakt en niet meer tot een adequate stress respons in staat is. De bekende stress-wetenschapper prof. Robert M. Sapolsky heeft in zijn spraakmakende boek “Waarom krijgen Zebra’s geen maagzweer”, afgerekend met deze gedachte. Hij schrijft daarover het volgende: “Het komt echter, zoals we zullen zien, uiterst zelden voor dat een van de cruciale hormonen werkelijk opraakt, zelfs niet tijdens de meest langdurige stressperiode. Het leger komt niet zonder ammunitie te zitten. Het verschiet daarentegen zoveel ammunitie dat de rest van de lichaamseconomie instort. Het is niet zozeer dat de stressreactie uitgeput raakt: maar dat de stressreactie bij voldoende activering zélf schade kan gaan aanrichten” (pag. 24).

Een “Unhealthy parasympathetic state” staat derhalve voor een toestand van ‘achterstallig onderhoud’ voor een ophoping van de gevolgen van stress, voor versnelde veroudering. Een combinatie van een sympaticus dominantie (gemeten met meerdaagse HRV meting) i.c.m. een ongezonde parasympaticus toestand is uiteraard een extra ongewenste situatie.