HMA ziet oorzaak hoge bloeddruk

We vertellen geen nieuws als we zeggen dat de reguliere arts doorgaans geen interesse heeft in de oorzaak van hoge bloeddruk. De constatering als zodanig is voldoende reden om onderdrukkende medicatie in te zetten. Er zijn immers verschillende routes die gekozen kunnen worden. Werkt het middel dan is daarmee de behandeling ‘geslaagd’ en de patiënt is vervolgens vaste klant bij de apotheek.

Hier een casus van een Antilliaanse vrouw, geboren 1954 met klachten van Hypertensie, hoofdpijn en slaapproblemen. Ze slikte een bètablokker en een calciumblokker, maar ze voelde zich daar niet lekker bij en is op het moment van het consult alleen nog op de calciumblokker. Haar HMA (Haarmineralen analyse) toonde een extreme zware metalen belasting:

Op zoek naar een mogelijke verklaring voor deze wel heel extreme belasting meldde ze dat ze als kind jarenlang op school had gezeten op korte afstand van een olieraffinaderij op Curacao.

We hebben het HMA basisadvies ingezet aangevuld met Fulvinezuur voor de ontgifting en extra Magnesium. Dit laatste in de vorm van magnesiumbicarbonaat.

Haar macromineralen profiel was als volgt: (zie figuur rechts)

Ze had een snelle oxidatie wat duidt op een hoge stress druk. Dat zou vanuit de extreme zware metalen belasting (interne stress) goed te verklaren zijn. L. Wilson schrijft in zijn boek terecht: “In fact, most people need more Magnesium, regardless of the hair level. Fast oxidizers often needs te most….” (Nutritional Balancing pag 157). Net als bij Calcium is een te hoge waarde aan Magnesium in de Haarmineralen analyse een indicatie voor een teveel aan biologisch onbruikbaar magnesium. Het geeft dus zeker niet aan dat er geen behoefte aan Magnesium (biologisch bruikbaar) zou zijn, in tegendeel.

Daarnaast weten we dat bij een verhoogde stressdruk ook de behoefte aan Magnesium toeneemt.

Haar 72-uurs HRV meting laat een duidelijke sympaticus dominantie zien:

Verder zien we een opvallend snelle stijging van haar hartslag (HR) bij geringe aanleiding. Kenmerkend voor een systeem dat voortdurend in stress verkeerd. Geen wonder dat deze vrouw lijdt aan hypertensie, hoofdpijn en slaapproblemen.

De krachtige detox component in de behandeling is hier samen met de extra biologisch zeer goed opneembare magnesium dé snelheid bepalende stap in de behandeling geweest.

Haar HMA controle na 8 maanden toonde het volgende beeld qua zware metalen:

Uiteraard hebben we als onderdeel van de behandeling ook gesproken over lifestyle en voeding.

Haar bloeddruk is volledig hersteld, ze gebruikt geen reguliere medicatie meer. Het slapen gaat prima en de hoofdpijn is verdwenen. En dat alles ruim binnen een jaar tijd.

2017-09-08T23:57:04+00:00 1 september, 2017|Categorieën: HMA, HRV, Supplementen|0 Reacties

Geef een reactie