Op 6 november 2018 hebben we de eerste HRV professionals intervisie dag gehouden. Afgaand op de reacties van de aanwezigen was het een groot succes. Voor herhaling vatbaar. We zijn van plan deze leerzame en inspireerde dag eens per half jaar te organiseren.

Enkele reacties van deelnemers:

  • “Super leerzaam en goed verzorgd”.
  • “Heel fijn om met andere professionalisme ervaring kennis te delen.”
  • “Heel positief, veel geleerd”.

Bij onze berichten staat een mooie casus die is besproken op deze intervisie dag.

Binnenkort kunt u op deze website kennis nemen van de geplande data voor 2019.