Je bekijkt nu Geïntegreerde behandeling van Burn-out

Geïntegreerde behandeling van Burn-out

Op de HRV intervisie dag is uitgebreid aandacht besteed aan de integrale begeleiding/behandeling van een man met ernstig burn-out. De behandeling is gedaan door CCG Zeewolde (Wim Gelderblom) en de begeleiding (coaching) door Smart in Company (Ingrid van Kamperdijk). Een zeer illustratieve casus voor wat betreft de succesvolle samenwerking tussen een gedragsgerichte begeleiding en een systeembehandeling gericht op herstel van de fysiologie. We willen er echter enkele bijzondere punten inzake de fysiologie uitlichten.

Om te beginnen had deze man (35 jaar oud) een normale cortisol-curve (zie afbeelding hierboven).

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de term “Adrenal Fatigue” ook altijd betekent dat er een te lage cortisol productie is. Wel zien we als regel dat er in het haar een zogenaamde “Inverse Natrium/Kalium ratio is”, hetgeen in HMA termen gecorreleerd is aan de “Uitputtingsfase” van het stress systeem. Ook deze term is, zoals Robert M. Sapolsky (in “Waarom krijgen zebra’s geen maagzweer”) terecht heeft opgemerkt, voor verwarring vatbaar. De term duidt niet noodzakelijkerwijs op een vorm van vermoeidheid of uitputting of een te lage cortisol productie. Maar wel geeft het aan dat de prijs die het lichaam betaalt voor de stress respons té hoog is waardoor er extra slijtage en op den duur ziekte ontstaat.

 

 

De HMA (zie hierboven) laat de inverse Na/K ratio zien.

 

De 72 uurs  HRV Lifestyle Analyse laat in 2017 aanvankelijk een erg lage nachtelijke HRV zien, hetgeen een duidelijke indicatie is voor een slechte vagus functie. 

 

Op zich is dit al voldoende indicatie voor de aanwezigheid van een structureel fysiologische ontregeling die een fysiologische interventie vereist.

Opvallend genoeg is het relatieve verschil tussen de gemiddelde HRV ’s nachts en overdag wel goed. Ondanks de erg lage kwaliteit van herstel gedurende de nacht wordt er overdag toch nog een flinke sympaticus dominantie gerealiseerd. Vandaar vermoedelijk ook de correcte cortisol curve. 

 

De interventie resultaten

In de loop van het interventie traject, waarbij de man geheel is hersteld en weer volledig aan het werk is zien we de verschillende HRV parameters opvallend verbeteren:

De stress & recovery balance (balans tussen stress en herstel) is van 16/100 (=slecht) verbeterd naar 61/100 (=goed).

De herstel index gedurende de slaap (resultante van lengte slaap, duur van het herstel en de kwaliteit van het herstel) gaat van 25/100 (=slecht) naar 72/100 (=goed).

De gemiddelde HRV gedurende nacht (maat voor N. Vagus activiteit) begint onder de leeftijdsgerelateerde ondergrens van 22 ms (gemiddeld 10 ms over de hele meetperiode) naar 26 ms. Bij handhaving van de huidige tendens zal deze waarde in de loop van de tijd naar verwachting verder stijgen.

 

Geef een reactie