Je bekijkt nu HRV Coaches zoeken Partners

HRV Coaches zoeken Partners

Er is een groeiende groep HRV coaches binnen de wereld van coaching en training die beseffen dat vitaliteit en prestatie niet alleen beïnvloed wordt door de omvang en de intensiteit van stress maar bovenal bepaald wordt door de hoeveelheid en de kwaliteit van het herstel.

Al na de eerste HRV Lifestyle analyses weet de professional dat het meten van de HRV (variabiliteit in tijdsintervallen tussen de hartslagen) gedurende een meerdaagse periode onontbeerlijk is voor betrouwbare informatie over de hoeveelheid én de kwaliteit van het herstel. Goed slapen (subjectief) is allerminst een garantie voor goed herstellen (objectief), zo blijkt steeds weer.

Globaal zijn mensen die de Firstbeat HRV meting ondergaan en blijken onvoldoende herstel te hebben, onder te verdelen in 3 groepen:

  1. Mensen bij wie het onvoldoende herstel vooral lifestyle gerelateerd is. Deze groep leent zich bij uitstek voor lifestyle interventies, bewustwording van de relatie tussen gedrag en herstel is hier de primaire focus.
  2. Mensen bij wie het onvoldoende herstel zeker niet primair lifestyle gerelateerd is. In die gevallen is er sprake van een fysiologische oorzaak van het gebrek aan herstel.
  3. Mensen met een combinatie van beide oorzaken.

Het moge duidelijk zijn dat cliënten uit de categorie 2 en 3 (ook) een interventie nodig hebben die op fysiologisch niveau orde op zaken stelt. Hier is een integrale benadering noodzakelijk voor een positief resultaat.
Op de HRV intervisie-dag van 6 november is deze thematiek uitvoerig aan de orde geweest. De Burn-out casus bij onze berichten is daarvan een illustratief voorbeeld.

Onder de groeiende groep professioneel werkende HRV coaches en trainers die de Firstbeat HRV meting hebben geïntegreerd in hun werkwijze bestaat daarom nadrukkelijk behoefte aan een netwerk van professionals op het gebied van fysiologisch georiënteerde interventies. Hierbij kunnen we denken aan Orthomoleculair werkende artsen/therapeuten, artsen voor integrale geneeskunde, artsen/therapeuten die werken met Chinese kruiden (TCM), specialisten op het gebied van darmgezondheid, natuurdiëtisten e.d. Uiteraard dienen deze Gezondheidsprofessionals te werken van een systeemvisie zoals die door ons wordt toegepast.

Geïnteresseerde therapeuten en artsen kunnen zich melden per email.

Voorwaarde is dat u ervaren ben in het laten uitvoeren en interpreteren van de HMA (Haar Mineraal Analyse) en de Jodium / Bromide analyse. Het ligt in de planning om in het nieuwe jaar een dag te organiseren waar professionals uit beide groepen kennis met elkaar kunnen maken.

Geef een reactie