Je bekijkt nu Systeem diagnose van Metabool Syndroom

Systeem diagnose van Metabool Syndroom

  • Berichtcategorie:HMA

Diagnostiek van regulatie systemen is bij uitstek geschikt om belangrijke parameters rondom Metabool Syndroom in kaart te brengen. Het betreft een 35 jarige vrouw met een BMI van 35, met o.a. een slechte energie, en angst- en paniekstoornissen.

De Haar Mineraal Analyse (HMA) laat het volgende beeld zien:

HTMA Adrenal ratio

Gezien de hoge BMI en de hoge Ca/Mg ratio (lifestyle- of koolhydraat ratio) is een aanvullende Insuline-Resistentie Combi analyse een voor de hand liggende stap. Al was het maar om in maat en getal (HOMA2-index) een nauwkeurig beeld te verkrijgen de mate van insuline resistentie, die er vermoedelijk écht is.

Het leverde volgende gegevens op:

Gemeten waarden Data Referentie
HS-CRP 1,82 < 1,0
ox-LDL antistoffen 456 < 800
Glucose (nuchter) 6,8 4,5-6,5
Insuline (nuchter) 358 15-90
C-Peptide (nuchter) 1,57 0,25-0,90
Homocysteïne 6 6

De universiteit van Oxford heeft de HOMA index ontwikkeld om een getalsmatige aanduiding hebben van de aanwezigheid van insuline resistentie en de mate waarin. De index is te berekenen op zowel de Glucose/C-Peptide waarden als de Glucose/Insuline waarde. De eerste is voor niet diabetici doorgaans het meest betrouwbaar, tenzij ze een duidelijk te hoge insuline productie hebben. Bij mensen met diabetes 2 die insuline spuiten kun je de index alleen maar bepalen aan de hand van de Glucose/C-Peptide formule, omdat de gemeten insuline bloedwaarde niet gelijk is aan de eigen insuline productie.

De HOMA2 index

Glucose / C Peptide Glucose / Insuline
Glucose 6,8 mmol/l Glucose 6,8 mol/l
C-Peptide 1,57 nmol/l Insuline 358 pmol/l
HOMA2 %B 129,8 HOMA2 %B 200,7
HOMA2 %S 26,4 HOMA2 %S 15
HOMA 2 IR 3,79 HOMA 2 IR 6,67

Een HOMA2 IR < 1 wordt als optimaal gezien. Gezonde range: 0,5-1,4.
HOMA2 IR > 1,9  is een vroege IR.
HOMA2 IR > 2,9 is een significante IR.

Daar zit deze patiënte dus met een score van 3,79 duidelijk boven. Hoewel de nuchtere ochtendglucose voor de huisarts een grensgeval is, moeten we op basis van de HOMA indexen constateren dat deze vrouw hard op weg is om Diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen.

De verhoogde HS-CRP geeft de aanwezigheid van laaggradige ontsteking weer, wat we veel zien bij insuline resistentie. Het gehalte Antistoffen geoxideerd LDL is goed (biomarker voor risico voor hart- en vaatziekten) en ook de Homocysteïne scoort goed.

De Mangaan intoxicatie in de HMA vraagt ook nog aandacht.

Een verhoogde mangaan concentratie in het haar geeft aan dat er een te hoge concentratie van biologisch onbruikbaar mangaan in het lichaam is. Dit kan heel goed betekenen dat er tegelijkertijd een serieus tekort aan de biologisch bruikbare vorm is. We zien de verhoogde mangaanwaarden in de Haar Mineraal Analyse (HMA) vaak als een mogelijke indicator voor een Glyfosaat (pesticide) belasting en de daardoor ontstane verstoring in de Glycine-stofwisseling. Het kan derhalve zeker aan te raden zijn om hier ook een Glyfosaat urine test te doen om te zien of er in de huidige voeding en leefomstandigheden sprake is van een Glyfosaat belasting.

Ook de Ca/K ratio tenslotte is sterk verhoogd. Deze ratio, die ook wel de schildklier ratio wordt genoemd, geeft tenminste aan dat de mitochondriale energiestofwisseling als resultante van de schildklierstofwisseling (HPA-as) serieus in een onderfunctie verkeert.

Nu het plaatje compleet is zien we hoe belangrijk een gedegen systeemdiagnose is. Nu wordt het tijd om een persoonlijk interventie traject te starten.