Sinds 1,5 jaar draait Biocoherence met een kleine groep gezondheidsprofessionals in een intervisiegroep. Het doel was de toetsing van een platform in ontwikkeling gebaseerd op de toepassing van het Biomatrix theory model op gezondheid en ziekte Het resultaat was ons Platform MyHealth fase 1, dat in oktober 2021 live is gegaan. Met dit platform is het mogelijk om een reproduceerbare systeemanalyse te verkrijgen waarop behandeling en multidisciplinaire samenwerking kan worden gebaseerd. Gezondheidsprofessionals die lid zijn van de NWP worden nu automatisch geaccrediteerd voor intervisie als men meedraait in dit platform.

 

De tijd ver vooruit!

“Biocoherence loopt met haar systeemvisie 3 jaar vooruit op de ontwikkelingen in het werkveld” aldus Alie Heidema, bestuurslid van de NWP. Met deze aanpak slagen de NWP leden erin zich op een professionele manier in een netwerk te organiseren, gebruik te maken van wetenschappelijk gebaseerde analyses en een gedegen systeemanalyse te ontwikkelen. Hiermee legt Biocoherence de basis voor de ontwikkeling van zowel ‘evidence based’ interventies als een practice based resultaat voor de cliënten. Tevens bieden we onze leden nu een platform dat voldoet aan de AVG en de WKKGZ richtlijnen”.

 

Erkenning

“We zijn geweldig blij met deze erkenning” vertelt Jan Pieter van der Lugt. “Onze visie om meer systeemdenken bij onze professionele relaties te introduceren ontstond 3 jaar geleden toen we merkten dat een groeiende groep professionals veel behoefte had aan een goede ondersteuning bij het interpreteren van verschillende laboratoriumuitslagen, en deze data om te zetten naar een goed onderbouwde systeemanalyse en interventie. We realiseerden ons dat dit proces begint met het goed uitvragen van cliënten, maar ook dat de logica voor de keuze van bepaalde analyses ontbrak om systeemanalyse te ontwikkelen. Deze systeemanalyse is gebaseerd op samenhang, zodat deze kan worden gedeeld met de patiënt en kan worden omgezet in een interventie. Met ons platform MyHealth wordt nu de samenhang in het functioneren van de regelsystemen in kaart gebracht zodat er een logische, uitlegbare interventie kan worden ontwikkeld”.

 

Het platform MyHealth biedt verschillende abonnementen. Professionals kunnen kiezen voor het zelfstandig werken in een digitale omgeving met een uitgebreid intake formulier, diverse vragenlijsten en een klantendossier. Ook is er een vorm waarbij er gebruik gemaakt wordt van intervisies en men ervaringen deelt met collega’s. Dit uitgebreidere abonnement kan worden gebruikt als men de gedachtegang rond de toepassing van het Biomatrix theory model in ‘Regulatie Diagnostiek’ heeft leren kennen en toepassen. Een opleiding op minimaal HBO-niveau en de nodige werkervaring is hiervoor vereist. Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid om een Post HBO Masterclass te volgen die in 2022 van start gaat.

Meer weten? Lees hier verder:

 

Over de NWP:

De NWP is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals.
Vanuit een kwaliteitsbeleid is de NWP uitgegroeid tot een keurmerk voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten.

 

Over Biocoherence Nederland:

Biocoherence Nederland ondersteunt gezondheidsprofessionals en coaches in het ontwikkelen van een systeemanalyse en invullen effectieve interventie voor hun cliënten. Dit doen we met een MyHealth platform, het aanbieden van unieke analysemethoden en hoogwaardige supplementen.