Je bekijkt nu “4 Minerals Low” in de Haar Mineraalanalyse?

“4 Minerals Low” in de Haar Mineraalanalyse?

Eén van de zeer informatieve macromineralen profielen in de HMA analyse is het zgn. “4 Minerals Lows” profiel. Het betekent dat alle vier de macromineralen (Calcium, Magnesium, Kalium en Natrium,) in het haarmonster beneden de optimale waarde liggen.

Een voorbeeld volgt hier onder:

HTMA Four low

De lange ervaringen met de HMA heeft aangetoond dat mensen met dit profiel vaak moeilijk te behandelen zijn, omdat veelal over het hoofd gezien wordt dat één van de grootste stressfactoren bij deze mensen gelegen is op het niveau van de darm. Hieronder valt dat veelal een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand primair voor darmklachten in de praktijk komt.

Een illustratief voorbeeld is de 58 jarige vrouw van wie de bovenstaande grafiek afkomstig is. Ze komt voor overgangsklachten, somberheid, psychisch snel uit balans, snel last van pijnlijk spieren, vaak wakker worden in de slaap, onrustig, vermoeidheid en vergeetachtigheid.

Er komt Parkinson en ALS voor in de familie en we weten dankzij al het onderzoek naar de Gut-Brain axis in de neurowetenschappen hoe groot en desastreus de invloed van de darmen op de hersenen kunnen zijn. We hebben haar voorgesteld om een Exorfinen urine test te doen. De uitslag is als volgt:

Bovenstaande betekent dat er door de inname van gluten en koemelk sprake is van een overbelasting van exorfinen.

Vooruitlopend op de lab uitslag is ze al direct na het bemonsteren van de urine gestart met koemelk- en glutenvrij eten. Bij het bespreken van de uitslag ca. 7 weken na de intake waren er al veel en overtuigende verbeteringen. Zonder deze stap zou iedere andere behandeling tijdrovend zijn met beperkt resultaat, zoals dat bekend is van de behandeling van mensen met een Four Lows profiel.

Hier is geïllustreerd hoezeer een HMA voor therapeuten in de start van de behandeling direct sterk richtinggevend kan zijn en veelal is, voor aanvullende onderzoeken en behandeling.

Geef een antwoord