Je bekijkt nu De dood zit in onze darmen

De dood zit in onze darmen

Terwijl Hippocrates (ca. 400 v. Chr.) al stelde “de dood zit in de darm” om daarmee het immense belang van een goede darmgezondheid voor gezondheid te benadrukken, heeft deze waarheid de laatste jaren in toenemende mate veel aandacht gekregen door een groot aantal wetenschappelijke studies die zich met de invloed van de darmen op onze gezondheid hebben bezig gehouden. Daarom is het al lang geen algemene waarheid meer maar hebben we steeds meer handvaten om de specifieke betekenis hiervan in individuele gevallen in kaart te brengen. In dit verband is de veel besproken ‘Gut-Brain axis” al lang geen onbekende term meer. Nadrukkelijk spreken we van een Gut-Bran axis en niet andersom omdat er meer invloed is van de darmen op onze hersenen dan andersom. Het al eerder genoemde ‘Leaky Gut Syndrome’ is slechts één vertegenwoordiger van de omvangrijke groep verstoringen van de gezonde darmfunctie. En wie kent niet de term GAPS (Gut and Psychology Syndrome) en het gelijknamige boek van de Engelse arts Dr. Natasha Campbell?

Ook in het kader van de wereld-autisme dag die we recentelijk hadden (2 april) is aandacht voor de Gut-Brain axis geen luxe maar noodzaak. Ook met het oog op een neurologische aandoening als Ziekte van Parkinson verdient de Gut-Brain axis alle aandacht. Dinsdag 11 april is Wereld Parkinson dag. Van Perlmutter is ook de uitspraak dat Parkinson ten diepste een darmziekte is!

Op 20 juni zullen we een webinar houden over dit belangrijke thema voor therapeuten (zie onze aankondigingen van de webinars). Aanmelden kan per email.

Geef een reactie