De kracht van de Haar Mineraal Analyse ligt in de interpretatie van de mineralen profielen. Via de “Four Low” uitslag naar gluten allergie en het voorkomen van epilepsie.

Om écht vanuit samenhang te werken heb je als het ware een systeem-kapstok nodig waar je de informatie-eenheden (anamnese, (lab)onderzoek) aan hangt om de samenhang te reconstrueren, te benaderen. De enorme waarde van de HMA is dat je met één test al direct diverse belangrijke systeemvariabelen hebt. Het kan vaak richting geven aan het systeem-diagnostische proces.

Casus

Een casus als voorbeeld: een jongen van 18 jaar ontwikkelde epilepsie. Er zijn geen gebeurtenissen aan te wijzen die hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn. De diagnose van neurologie is ‘Juvenile Myoklonische Epilepsie’. Het syndroom openbaart zich doorgaans in de puberteit en komt vaker voor bij jongens.

De HMA laat het volgende beeld zien.

 

Four Lows

Als eerste dient onze aandacht altijd uit te gaan naar de waarden en de verdeling van de 4 macro-mineralen Calcium, Magnesium, Natrium en Kalium. We stuiten hier op een veelvuldig beschreven profiel, het “Four Lows” profiel. Alle 4 de genoemde mineralen zijn lager dan de aangegeven optimale concentraties (in het haar). 

Het betreft een bijzonder profiel dat decennia lang de naam had vooral kenmerkend te zijn voor een therapie resistentie situatie. De laatste jaren weten we dat de oorzaak van dit profiel doorgaans ligt op het niveau van voeding-darmwerking. Vaak blijkt een negatieve reactie op gluten hier een belangrijke factor te zijn.

Dat gluten met name ook een sterk ontregelend effect op het zenuwstelsel kunnen hebben is o.a. uitvoerig beschreven in The Lancet Neurology (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170845).

En Dr. David Perlmutter (neuroloog) beschrijft in zijn boek ”Het Gluten Gevaar” o.a. het volgende (pag. 20) “Ik ken tal van praktijkgevallen van patiënten met epilepsie die geen aanval meer gehad hebben sinds de dag dat ze met het eten van graanproducten zijn gestopt en meer eiwitten en vetten aan hun maaltijden gingen toevoegen.”

Ons advies was derhalve om eerst maar eens alleen 3 maanden volledig glutenvrij te gaan eten en daarna verder te zien. We zijn nu 9 maanden verder en is geen enkele aanval meer geweest.